FANDOM


Enemy Sense là một Exilus mod giúp thêm khả năng phát hiện kẻ địch trên mini map cho người dùng.

Thông số

Rank Hiệu ứng Điểm mod Conclave
0 +5m 4 C5
1 +10m 5 C5
2 +15m 6 C6
3 +20m 7 C8
4 +25m 8 C9
5 +30m 9 C10

Mod Damaged:

Rank Hiệu ứng Điểm mod Conclave
0 +3m 2 C10
1 +6m 3 C10
2 +9m 4 C10
3 +12m 5 C10

Lưu ý

  • Có thể cộng dồn với Enemy Sense và cả Enemy Radar của cả team, mặc dù cộng nhiều quá sẽ vượt qua khả năng hiển thị của mini map.
    • Mặc dù vậy người chơi có thể bật map chính lên để có thể thấy kẻ đich trước khi đi vào phòng mới của map.

Ngoài lề


Bộ sưu tập

Xem thêm

  • Enemy Radar, phiên bản Aura của mod ngày.
  • Animal Instinct, một mod tăng khả năng phát hiện kẻ địch và loot.
  • Stealth Drift, một exilus mod cũng tăng khả năng phát hiện kẻ địch và khả năng bay lượn.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.