FANDOM


Enemy Radar là một Aura giúp thêm khả năng phát hiện kẻ địch trên mini map cho người dùng.

Thông số

Rank Hiệu ứng Điểm mod Conclave
0 +5m -2* C1
1 +10m -3* C1
2 +15m -4* C1
3 +20m -5* C2
4 +25m -6* C3
5 +30m -7* C3

* Mod aura tăng chỉ số Mod capacity

Lưu ý

  • Có thể cộng dồn với Enemy Sense và cả Enemy Radar của 3 người chơi khác, mặc dù cộng nhiều quá sẽ vượt qua khả năng hiển thị của mini map.
    • Mặc dù vậy người chơi có thể bật map chính lên để có thể thấy kẻ đich trước khi đi vào phòng mới của map.

Bộ sưu tập

Xem thêm

  • Enemy Sense, phiên bản mod thường của aura ngày.
  • Animal Instinct, một mod tăng khả năng phát hiện kẻ địch và loot.
  • Stealth Drift, một exilus mod cũng tăng khả năng phát hiện kẻ địch và khả năng bay lượn.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.