FANDOM


ElementalWard ElementalWardIcon
ENERGY
50
KEY
2
Elemental Ward
Tùy thuộc vào từng nguyên tố mà Chroma tạo ra những vùng ảnh hưởng có lợi cho bản thân và đồng đội.
Sức mạnh:

25 / 50 / 75 / 100 (Sát thương trên giây)

50% / 75% / 100% / 200% (Tăng máu)

2% / 5% / 7% / 10% (Tỷ lệ kích hoạt)

2.5x / 3x / 5x / 10x (Sát thương gia tăng)

50% / 65% / 75% / 100% (Tăng Shield)
10% / 15% / 20% / 25% (Tỷ lệ kích hoạt)

50 / 60 / 100 / 200 (sát thương lan)

25% / 35% / 40% / 50% (sát thương trên giây)

1.5x / 2x / 2.5x / 3x (sát thương gia tăng)

25% / 75% / 100% / 150% (tăng giáp)

10% / 15% / 20% / 25% (Tỷ lệ kích hoạt)

Thời gian:

10 / 15 / 20 / 25 s (Thời gian hiệu lực)

10 / 15 / 20 / 25 s (Thời gian hiệu lực)

10 / 15 / 20 / 25 s (Thời gian hiệu lực)

15% / 25% / 30% / 35% (Tốc độ rút súng)

15% / 25% / 30% / 35% (Tốc độ thay đạn)

10 / 15 / 20 / 25 s (Thời gian hiệu lực)

Khoảng cách:

6 / 8 / 10 / 12 m (tầm ảnh hưởng)
5 / 5 / 5 / 5 m (Bán kính thiêu đốt)

6 / 8 / 10 / 12 m (tầm ảnh hưởng)
5 / 6 / 8 / 10 m (tầm giật sét)

6 / 8 / 10 / 12 m (tầm ảnh hưởng)

6 / 8 / 10 / 12 m (tầm ảnh hưởng)

 • Chroma giải phóng ra một aura bao gồm cả hắn và đồng đội với năng lượng nguyên tố trong khoảng 6 / 8 / 10 / 12 mét, giúp tăng cường hiệu quả tấn công và phòng thủ. Aura này tồn tại 10 / 15 / 20 / 25 giây.
 • Elemental Ward sẽ có những hiệu ứng khác nhau tùy thuộc vào màu năng lượng của Chroma.

 • Khả năng thiên phú giúp Chroma và đồng minh tăng lượng health cơ bản lên 50% / 75% / 100% / 200% và gây 25 / 50 / 75 / 100 Heat b Heat sát thương mỗi giây trong phạm vi 5 mét với tỷ lệ kích hoạt thiêu đốt 2% / 5% / 7% / 10%.
  • Máu tăng và sát thương ảnh hưởng bởi Power Strength,trong khi tỷ lệ proc thì KHÔNG.
  • Máu được thưởng sẽ THÊM VÀO lượng máu cơ bản, và lượng máu nhận thêm đã được xác định là ảnh hưởng bởi lượng máu cơ bạn ở Rank 0. Khi Chroma có 100 máu ở Rank 0 thì với rank 3 Elemental Ward cộng với Vitality cấp 10 và Intensify sẽ tăng máu Chroma ở rank 30 theo công thức 300 + 100 × (4.4 + 2 × 1.3) = 1000.
  • Heat b Heat sẽ gây 50% sát thương cơ bản của Elemental Ward mỗi lần (tối đa 7 lần) trong 6 giây. Kẻ địch bị thiêu đốt sẽ hoảng sợ và mất tự chủ trong một khoảng thời gian ngắn.
  • Sát thương xuyên vật thể trong địa hình xung quanh và giảm dần theo khoảng cách.
  • Phạm vi thiêu đốt KHÔNG ảnh hưởng bởi Power Range.

 • Khả năng thiên phú giúp Chroma và đồng minh tăng lượng shields cơ bản lên 50% / 65% / 75% / 100% và chuyển sát thương nhận vào thành sét lan. Mỗi tia sét sẽ gây 250% / 300% / 500% / 1000% sát thương Electricity b Electricity số sát thương nhận vào trong phạm vi 5 / 6 / 8 / 10 mét với 10% / 15% / 20% / 25% tỷ lệ gây hiệu ứng phụ. Sét lan gây tối thiểu 50 / 60 / 100 / 200 sát thương Electricity b Electricity.
  • Shield thưởng thêm, sát thương gia tăng, sát thương tối thiểu và tỷ lệ gây hiệu ứng phụ ảnh hưởng bởi Power Strength.
  • Lượng Shield được thưởng sẽ THÊM VÀO lượng Shield cơ bản, và lượng shield nhận thêm đã được xác định là ảnh hưởng bởi lượng shield cơ bạn ở Rank 0. Khi Chroma có 100 shield ở Rank 0 thì với rank 3 Elemental Ward cộng với Redirection cấp 10 và Intensify sẽ tăng lượng Shield của Chroma ở rank 30 theo công thức
   300 + 100 × (4.4 + 1 × 1.3) = 870.
  • Electricity b Electricity hiêu ứng kích hoạt gây 50% sát thương cơ bản của Elemental Ward lên những kẻ địch trong phạm vi nhỏ. Kẻ địch bị giật sẽ bị choáng trong chốt lát.
  • Sát thương sét lan xuyên vật thể trong địa hình xung quanh.
  • Tổng sát thương sét lan được xác định bởi lượng shield hoặc máu bị mất khi bị dính sát thương. ví dụ với max Intensify, Chroma bị mất 100 shields bởi một lần dính sát thương thì sẽ sản sinh ra một tia sét lan gây theo công thức:
   100 × 10 × 1.3 = 1300 sát thương Electricity b Electricity ở rank 3 tới kẻ địch xa nhất có thể trong phạm vi của kỹ năng.
  • Tự làm bị thương và sát thương gây ra bởi môi trường bất lợi cũng chuyển thể ra sát thương sét lan.
  • Tia sét có thể tấn công một mục tiêu nhiều lần và tia sét cũng sản sinh nhiều lần khi Chroma và đồng đội bị dính sát thương liên tiếp trong thời gian ngắn.
  • Tầm sét giật lan ảnh hưởng bởi Power Range.

 • Tạo ra một vùng khí độc giúp tăng reload speed lên 15% / 25% / 30% / 35% và tốc độ rút súng tăng 15% / 25% / 30% / 35%.Trong phạm vi 5 mét, vùng khí này sẽ có xác xuất 25% / 35% / 40% / 50% cơ hội mỗi giây gây sát thương Toxin b Toxin với 100% tỷ lệ làm mất 5% máu tối đa của kẻ địch.
  • Sát thương gây ra mỗi giây ảnh hưởng bởi Power Strength, trong khi sát thương % thì KHÔNG.
  • Hiệu ứng Toxin b Toxin gây 50% sát thương cơ bản của Elemental Ward mỗi lần (tối đa 9 lần) trong 8 giây. Tương tự sát thương cơ bản gây 5% máu tối đa của kẻ địch, chất độc này khi procs sẽ gây tổng 22.5% máu tối đa trong 9 lần tất cả trong suốt 8 giây. Kết quả tổng sát thương gây ra sẽ là 27.5% máu tối đa của địch.
  • Sát thương Toxin b Toxin sẽ chỉ áp dụng lên một kẻ địch nếu kẻ đó chưa bị ảnh hưởng bởi proc của Toxin, nhưng sẽ áp dụng tức thì ngay khi Toxin hiện thời hết hiệu lực. Kiểu như nó sẽ không cộng dồn mà sẽ reset thời gian gây độc liên tục mỗi 9 giây.
  • Sát thương xuyên vật thể trong môi trường và KHÔNG giảm dần theo khoảng cách.
  • Tốc độ thay đạn và tốc độ rút súng ảnh hưởng bởi Power Duration.
  • Tốc độ thay đạn nhận thêm được quyết định bởi tốc độ thay đạn cơ bản của loại súng đó.
  • Phạm vi gây sát thương "KHÔNG" ảnh hưởng bởi Power Range.

 • EKhả năng thiên phú giúp Chroma và đồng minh tăng lượng armor cơ bản lên 25% / 75% / 100% / 150% và tạo gia một vỏ bọc băng giúp phản lại sát thương nhận vào. Sát thương phản lại tăng 150% / 200% / 250% / 300% và có 10% / 15% / 20% / 25% tỷ lệ kích hoạt hiệu ứng.
  • Giáp gia tăng, sát thương gia tăng và tỷ lệ gây hiệu ứng phụ ảnh hưởng bởi Power Strength.
  • Giáp gia tăng được cộng dồn THÊM VÀO với giáp cơ bản, và lượng giáp gia tăng phụ thuộc vào giáp gốc của Warframe. Ví dụ: Chroma có 350 giáp, với Elemental Ward rank 3 và Steel Fiber rank 10 cộng với Intensify sẽ tăng giáp của Chroma theo công thức:
   350 × (1 + 1.1 + 1.5 × 1.3) = 1417.5.
  • Cold b Cold gây hiệu ứng làm chậm và giảm tốc độ bắn/ đánh xuống 50% liên tục trong 6 giây.

 • Elemental Auras giống nhau của 2 hay nhiều hơn Chroma sẽ KHÔNG cộng dồn. vì dụ 2 Heat b Heat auras sẽ không tăng sát thương hay chỉ số máu, và aura sau sẽ có tách dụng nếu bạn di chuyển ra khỏi phạm vi của aura hoặc aura trước đó hết hiệu lực.
 • Thời gian cast kỹ năng tốn 1 giây. và không thể di chuyển hay làm bất kỳ điều gì trong quá trình cast.
 • Elemental Ward KHÔNG THỂ tái kích hoạt cho tới khi hết hiệu lực.

EverlastingWardMod
Bài viết chính: Everlasting Ward

Everlasting WardWarframe Augment Mod cho Chroma cho phép các đồng minh khi giữ lại hiệu ứng của Elemental Ward sau khi di chuyển ra khỏi phạm vi, tồn tại theo tỷ lệ phần trăm thời gian còn lại của Elemental Ward.

Chỉ số

Rank Duration Cost Conclave
0 50% 6 C5
1 65% 7 C5
2 80% 8 C8
3 100% 9 C10

 • Trong trường hợp cấp bách có thể sử dụng như một kiểu "Hồi máu" tức thời, do khi bạn sử dụng sẽ được tăng theo % máu và không bị mất đi khi hết hiệu lực.

 • Có thể sử dụng để gây sát thương cực lớn (khi max Power Strength) khi bạn bị mắc kẹt giữa đám đông và không thể bắn hay giết mục tiêu cần truy bắt.

 • khá hiệu quả khi sử dụng với những loại súng có tốc độ thay đạn chậm.

 • Khi có một lượng mod vừa đủ, Cold b Cold-sẽ gia tăng một lượng giáp vừa đủ bù với lượng giáp bị mất khi sử dụng Effigy.

Maximization là dạng thử nghiệm xem sự thay đổi giữa các giá trị với lượng mod cao nhất có thể. Để có thể biết được sự khác biệt cuối game

 • Maximized Power Duration tăng thời gian hiệu lực lên 70.5 giây.
  • Giảm phạm vi kỹ năng xuống 4.08 mét.
 • Maximized Power Efficiency giảm năng lượng mỗi lần sử dụng xuống 12.5 năng lượng.
  • Giảm thời gian hiệu lực xuống 10 giây.
 • Maximized Power Range tăng phạm vi kỹ năng lên 30 mét.
  • Giảm sát thương mỗi giây xuống 40 và lượng máu gia tăng còn 80%.
  • Tỷ lệ kích hoạt hiệu ứng là cố định, không thay đổi.
 • Maximized Power Strength tăng sát thương mỗi giây lên 299 và lượng máu gia tăng 598%.
  • Tăng năng lượng mỗi lần sử dụng lên 77.5 năng lượng.
  • Giảm thời gian hiệu lực xuống 18.125 giây.

 • Maximized Power Duration tăng thời gian hiệu lực lên 70.5 giây.
  • Giảm phạm vi kỹ năng xuống 4.08 mét và phạm vi sét lan xuống 3.4 mét.
 • Maximized Power Efficiency giảm năng lượng mỗi lần sử dụng xuống 12.5 năng lượng.
  • Giảm thời gian hiệu lực xuống 10 giây.
 • Maximized Power Range tăng phạm vi kỹ năng lên 30 mét và tầm sét lan lên 25 mét..
  • Giảm sát thương gia tăng xuống 4x, Shield gia tăng còn 40%, sát thương tối thiểu còn 80, và tỷ lệ kích hoạt hiệu ứng choáng còn 10%
 • Maximized Power Strength tăng sát thương gia tăng lên 29.9x, lượng Shield gia tăng lên 299%,tăng sát thương tối thiểu lên 598,và tỷ lệ gây choáng lên 74.75%.
  • Tăng năng lượng mỗi lần sử dụng lên 77.5 năng lượng..
  • Giảm thời gian hiệu lực xuống 18.125 giây.

 • Maximized Power Duration tăng thời gian hiệu lực lên 70.5 giây. và tốc độ thay đạn, tốc độ rút súng cũng tăng 98.7%.
  • Giảm phạm vi kỹ năng xuống 4.08 mét.
 • Maximized Power Efficiency giảm năng lượng mỗi lần sử dụng xuống 12.5 năng lượng.
  • thời gian hiệu lực xuống 10 giây và tốc độ thay đạn, tốc độ rút súng còn 14%.
 • Maximized Power Range tăng phạm vi kỹ năng lên 30 mét.
  • Giảm sát thương mỗi giây xuống 20%.
 • Maximized Power Strength tăng sát thương mỗi giây lên 100%.
  • Tăng năng lượng mỗi lần sử dụng lên 77.5 năng lượng.
  • Giảm thời gian hiệu lực xuống 18.125 giây và tốc độ thay đạn, tốc độ rút súng còn 25.375%.

 • Maximized Power Duration tăng thời gian hiệu lực lên 70.5 giây.
  • Giảm phạm vi kỹ năng xuống 4.08 mét.
 • Maximized Power Efficiency giảm năng lượng mỗi lần sử dụng xuống 12.5 năng lượng.
  • Giảm thời gian hiệu lực xuống 10 giây.
 • Maximized Power Range tăng phạm vi kỹ năng lên 30 mét.
  • Giảm lượng giáp gia tăng còn 60%, sát thương gia tăng còn 1.2x, và tỷ lệ làm chậm xuống 10%.
 • Maximized Power Strength tăng lượng giáp gia tăng lên 448.5%, sát thương gia tăng tăng 8.97x, tỷ lệ làm chậm lên 74.75%.
  • Tăng năng lượng mỗi lần sử dụng lên 77.5 năng lượng.
  • Giảm thời gian hiệu lực xuống 18.125 giây.

 • Lỗi sát thương Cold b Cold không nhận mod và luôn duy trì ở 100% chỉ số Power Strength cơ bản.


See also

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.