FANDOM


Effigy EffigyIcon
ENERGY
50
KEY
4
Effigy
Chroma lột tấm da của mình ra biến nó thành một lính gác lớn có thể ban sức mạnh cho đồng mình gần đó hoặc làm tiêu tan kẻ thù bằng các cuộc tấn công nguyên tố.
Energy Drain: 10 s-1
Sức mạnh:

100 / 200 / 300 / 400 (sát thương/tick)
5 / 5 / 5 / 5 (tick/giây) [KHÔNG bị ảnh hưởng]
500 / 1000 / 1500 / 2000 (sát thương/giây)
1000 / 2000 / 4000 / 8000 (máu)
15% / 30% / 45% / 60% (cơ hội ra credit) [Không bị ảnh hưởng]
25% / 50% / 75% / 100% (credit cộng thêm) [KHÔNG bị ảnh hưởng]

20% (tốc độ cộng thêm) [KHÔNG bị ảnh hưởng]
50% (giảm giáp) [KHÔNG bị ảnh hưởng]

Thời gian:N/A
Khoảng cách:20 m (phạm vi tấn cộng) [KHÔNG bị ảnh hưởng]

30 m (bán kính gây choáng) [KHÔNG bị ảnh hưởng]
5 m (bán kính đẩy lùi) [KHÔNG bị ảnh hưởng]

 • Chroma lột tấm da bên ngoài của hắn, nhuộm nó bằng năng lượng nguyên tố để mọc thêm cánh và chuyển nó thành một lính gác đứng im bay trôi nổi với 1000 / 2000 / 4000 / 8000 health. Lính gác sẽ tấn công kẻ địch trong phạm vi 20 mét chảy dòng năng lượng nguyên tố liên tục, gây 100 / 200 / 300 / 400 Heat b Heat, Electricity b Electric, Toxin b Toxin, or Cold b Cold sát thương mỗi tíc tắc. Lính gác còn có khả năng gây ra một cuộc tấn công xuyên tâm 200 Heat b Heat, Electricity b Electric, Toxin b Toxin, hoặc Cold b Cold sát thương lên kẻ địch trong vòng 5 mét. Lính gác cũng có thể tạo ra một tiếng gầm tỏa ra xung quanh tạm thời gây choáng kẻ địch trong vòng 30 mét.
  • Máu và sát thương liên tục của lính gác ảnh hưởng bởiPower Strength, trong khi tấn công xuyên tâm thì không.
  • Hơi thở tấn công nguyên tố của Effigy cứ 5 tick lại tạo sát thương trong 1 giây tạo sát thương cơ bản mỗi giây 2000.
  • Kiểu sát thương dựa vào điều chỉnh nguyên tố hiện tại của Chroma, xác định bởi màu năng lượng của Chroma.
  • Kẻ địch bị ảnh hưởng bởi đánh xuyên tâm tầm gần bị ragdoll.
  • Phạm vi tấn công của lính gác, bán kính choáng, và bán kính đẩy lùi không ảnh hưởng bởi Power Range.
 • Kẻ địch bị giết bởi lính gác 15% / 30% / 45% / 60% có cơ hội mang lại 25% / 50% / 75% / 100% thêm credits.
  • Cơ hội ra credit và credit cộng thêm không bị ảnh hưởng bởi Power Strength.
 • Khi Effigy hoạt động, Chroma có thể chiến đấu dưới hình hạng nhẹ hàng hơn, nhận thêm 20% tốc độ di chuyển nhưng giảm 50% giáp.
  • Tốc độ cộng thêm và giảm giáp không bị ảnh hưởng bởi Power Strength.
  • Sự giảm giáp là phạt gấp lên nhiều lần mà áp dụng đến toàn bộgiáp của Chroma (ví dụ với max Steel FiberIntensify, Chroma với Vex Armor hết khả năng thì giáp của hắn sẽ giảm 350 × (1 + 1.1) × 3.5 × 1.3 × 0.5 = 1672.125 khi Effigy hoạt động).
 • Effigy rút 10 năng lượng mỗi giây khi đang hoạt động, và sẽ dừng hoạt động khi Chroma hết năng lượng, máu của lính gác cạn kiệt, hoặc có thể ngừng hoạt động bằng cách ấn nút kĩ năng lần nữa (mặc định 4).
  • Lượng năng lượng dùng để kích hoạt kĩ năng ảnh hưởng bởi Power Efficiency, năng lượng chanel ảnh hưởng bởi Power EfficiencyPower Duration.
  • Chroma không thể nhận năng lượng từ Team Energy Restores hoặc Energy Siphon trong suốt thời gian của kĩ năng. Tuy nhiên, Chroma có thể bổ sung năng lượng bằng các quả cầu năng lượng, Rage, Energy Vampire, và khi trong Rift Plane bởi sức mạnh của Limbo.
  • Chroma cũng miên nhiễm với Eximus Energy Drains trong khi Effigy đang được channel.
 • Khi dùng hoạt động, Chroma có thể di chuyển bộ gia của hắn ở bất kì đâu vê phía hắn. Điều này sẽ gián đoạn bất kì chuyển động hay hành động nào của Chroma, như nạp đạn, khiến cho người chơi dễ bị tổn thương.
  • Dừng hoạt động khi được trượt , bộ da của Chroma sẽ trở lại với hắn mà không kích hoạt animation, cho dù người chơi bất ngờ không trượt nữa.
  • Effigy không thể hoạt động khi đang ở trên không trung, nhưng có thể ngừng hoạt động ở bất kì thời điểm nào.
 • Cả hai lần cast bộ da lúc đầu và trở lại của Chroma sẽ chấm dứt bất kì hành động nào như là một kĩ năng dùng bằng cả hai tay.

 • Lính gác thường sẽ giả phòng tiếng gầm của nó vài giây sau khi triển khai. Điều này cho phép bạn nhanh chóng triển khai ra lính gác để tạm thời choáng kẻ địch gần đó.
 • Bộ da có thể bị Banished, chống lại sát thương từ kẻ địch không bị banish trong khi vẫn có thể gây sát thương lên kẻ địch một cách bình thường.
 • Bộ da có thể nhận thêm khiên từ Shield Osprey Eximus Specter.

Maximization Maximization là dạng thử nghiệm xem sự thay đổi giữa các giá trị với lượng mod cao nhất có thể. Để có thể biết được sự khác biệt cuối game.

 • Maximized Power Duration giảm lượng năng lượng channel ~3.546 năg lượng mỗi giây.
  • Không ảnh hưởng tiêu cực đến kĩ năng.
 • Maximized Power Efficiency giảm lượng năng lượng dùng để kích hoạt kĩ năng 12.5 và lượng channel 2.5 năng lượng mỗi giây.
 • Maximized Power Range không ảnh hưởng tích cực lên kĩ năng.
  • Giảm sát thương 160 mỗi tick và máu xuống 3200.
 • Maximized Power Strength tăng sát thương lên 1196 mỗi tick và máu lên 23920.
  • Tăng lượng năng lượng dùng để kích hoạt kĩ năng lên 77.5 năng lượng và lượng channel lên 17.5 mỗi giây.


See also

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.