FANDOMDuality là một Warframe Augment Mod dành cho Equinox khiến cho form còn lại tách ra khỏi nàng khi đang cast Metamorphosis , tạo ra một Specter trên tay cầm là vũ khí mà Equinox đang sử dụng khi cast kĩ năng

Chỉ số

Rank Duration Damage Cost Conclave
0 4s 100% 6 C5
1 5s 150% 7 C5
2 6s 200% 8 C8
3 7s 300% 9 C10

Cách kiếm

 • Có thể mua được bằng cách đạt đến cấp bậc Maxim của Arbiters of Hexis hoặc cấp bậc Flawless của New Loka , cần ReputationLargeBlack‍25,000 để mua.

Ghi chú

 • Thời gian của specter ảnh hưởng bởi Power Duration .
 • Sát thương cộng thêm không bị ảnh hưởng bởi Power Strength.
 • Specter sẽ dùng bất kì đồ nào đang được dùng khi cast Metamorphosis
   • Điều này có nghĩa là một khi triệu hồi specter khi đang dùng Codex Scanner hoặc Synthesis Scanner thì specter sẽ không thể sử dụng bất kì vũ khí nào ngoại trừ đi lại xung quanh một cách vô hại trong khi cố gắng đứng gần Equinox.
  • Nó cũng sẽ dùng bất kì mod nào vừa được sử dụng trên Equinox và vũ khí trước khi cast Metamorphosis để xuất hiện specter Duality.
  • Loại mod Warframe mà specter được thừa kế từ Equinox bao gồm : máu, khiên, giáp, hồi phục sau khi bị đánh ngã, tự động chặn từ Reflex Guard và kháng ngã.
  • Specter không bao giờ cast kĩ năng hoặc làm parkour, các mod ảnh hưởng đến sức mạnh kĩ năng, sức chứa năng lượng, augment, chạy nước rút, trượt, bullet jump và ngắm lúc trượt, không hiện thị các hiệu ứng có thể nhìn thấy trên specter.
 • Specter sẽ lập tức chết khi đi vào trong khu vực của Nullifier Bubble hay aura null của Comba/Scrambus.

Gợi ý

 • Bởi gì bản sao là specter , khiến cho vũ khí bán tự động bắn nhanh như gió, điều này khiến cho các vũ khí như Latron Prime, Vasto Prime hoặc Akmagnus là lựa chọn hoàn hảo khi dùng agument này.

Lỗi

 • Dùng agument này trong phòng duel của Dojo khiến cho specter không đầu Nyx không tấn công được.
 • Đám mây của Torid bắn từ specter có khả năng proc lên người chơi khi Duality kết thúc.

Media

SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.