FANDOM


1
Dragon Keys là 1 loại key dùng để đi vào Orokin vault có ở trong các nhiệm vụ liên quan đến Orokin derelict. Bản xanh để tạo key có thể mua trong cửa hàng của game . Khi đem đi sẽ có tác dụng phụ ảnh hưởng đến sức chiến đấu. Chúng cũng cần 1 void key để tạo thành, cùng với 1 số ít nguyên liệu : 250 Ferrite, 500 Credits, và mất khoảng 60 giây để tạo . Khi hoàn thành , bạn sẽ cần phải lắp vào trong túi của mình để đem đi (Arsenal >> Gear ). Nên sử dụng những void key mà bạn ít sử dụng như survivor hoặc defend

Chỉ có thể cầm 1 trong 4 key trên để đi vào Orokin derelict và mỗi 1 người trong team có thể đem theo 1 key. Để tăng tối đa cơ hội khớp key , 4 người trong team nên có 4 key khác nhau

Khi sử dụng xong , bạn sẽ không mất key cho đến khi mở Vault

Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ bỏ key ra khi không dùng , bằng không các key đó sẽ mang các hiệu ứng giảm như trên trong suốt quá trình bạn chơi