FANDOM


VaultKeyBleeding VaultKeyDecaying VaultKeyExtinguished VaultKeyHobbled
Bleeding Key:
-75% HP tối đa
Decaying Key:
-75% Shield tối đa
Extinguished Key:
-75% Sát thương gây ra
Hobbled Key:
-50% Tốc độ di chuyển

Dragon Key là một loại Key tự craft để mở Orokin Vault trong Orokin Derelict. Phần thưởng nhận được tuy rất giá trị, nhưng chúng cũng gây ra những tác dụng phụ khi được trang bị.

Dragon Vault Door

Cửa Orokin Vault


Cách nhận

Các bản vẽ của từng loại Key có thể mua được tại Orokin lab trong Clan Dojo

Sử dụng

Bạn chỉ có thể mang theo tối đa 1 Key trên người, và Key phải khác với mỗi thành viên trong đội.

Key chỉ mất đi khi sử dụng để mở Vault, nếu không thì nó vẫn sẽ dính trên người. Nhặt Artifact trong Orokin Vault lên sẽ gây lại hiệu ứng bất lợi lên người nhặt. Nếu người nhặt không phải là người đã mở cửa thì sẽ phải chịu đồng thời 2 hiệu ứng bất lợi. Nếu chúng là hiệu ứng bất lợi cùng loại, tác dụng của chúng được nhân lên.

Ví dụ: một Warframe mang cùng lúc 2 hobble sẽ bị giảm 2 lần 50% còn 25% (lần 1, giảm từ 100 xuống còn 50, lần tiếp theo giảm từ 50 xuống 25).

Gợi ý

  • Volt có thể tăng tốc độ tạm thời cho Warframe đang mang hiệu ứng Hobbled.
  • Rhino, Valkyr, hay Mirage với Augments skill 3 có thể tăng damage gây ra.
  • Một đội lý tưởng đi Orokin Vault gồm có 4 người, mỗi người mang một loại key khác nhau. Như vậy, luôn có chắc chắn một người mở được Vault.
  • Cách dễ nhất để đi kiếm các mod Corrupted là đi Orokin Derelict Exterminate (đừng quên build key). Nhiệm vụ này có số phòng khá ít, do vậy dễ tìm Vault hơn. Hoặc cũng có thể đi Orokin Derelict Capture, tuy số phòng lớn hơn nhưng bù lại hoàn thành nhiệm vụ chính sẽ nhanh hơn nhiều.
  • Inaros không có shields, vậy nên tốt nhất là cho nó cầm Decay
  • Cầm key Exting scan quái sẽ lâu hơn, ngay cả khi đã có Augment của Simaris.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.