FANDOM


Clan Dojo là nơi sinh hoạt chung của 1 Clan. Có thể xây dựng được những đồ vật trang trí hoặc những phòng nghiên cứu để có thể chế tạo những món vũ khí hoặc warframe chỉ có trong Dojo . Chỉ có 1 số thành viên cấp cao mới có thể đặt đồ trang trí và xây dựng , nhưng bất cứ ai cũng có thể đóng góp nguyên liệu và Credits cho bất cứ món nào trong Dojo

Lợi ích

  • Cho phép chế tạo , nghiên cứu những công nghệ chỉ có trong Dojo
  • Có thể trao đổi đồ với người chơi khác thông qua tháp Trading
  • Các hoạt động nhóm khác

Để vào Dojo

Để vào Dojo thì cần phải tạo 1 chiếc chìa khóa để có thể ra vào sau khi được chấp thuận cho vào 1 Clan.

Chế tạo Key
1500 Credits Morphics 500 Polymer Bundle 500 Ferrite Thời gian chế tạo : 12 hr
Xong ngay mất :  10 Platinum
Tự động cho BluePrint khi vào 1 Clan

1 Khi đã có khóa, người chơi có thể ra vào Dojo , chọn Navigation / xem bảng hành tinh và chọn Dojo

Bất cứ người chơi nào có Key và được quyền Host Dojo cũng sẽ có quyền mời người chơi khác vào Dojo của mình

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.