FANDOM


Divebomb VortexWarframe Augment Mod dành cho Zephyr khiến Dive Bomb kéo kẻ địch trong bán kính về phía điểm va chạm.

Chỉ số

Rank Range Cost Conclave
0 6 m 6 C5
1 8 m 7 C5
2 10 m 8 C8
3 12 m 9 C10

Cách kiếm

  • Mod này có thể mua được khi đạt cấp độ Exalted của Red Veil hoặc Flawless của New Loka với giá ReputationLargeBlack‍25,000.

Ghi chú

  • Divebomb Vortex sử dụng hai khu vực hiệu ứng với cùng giá trị Power Range như nhau.
    • Kẻ địch trong phạm vi hút bị ragdoll và kéo về phía Zephyr.
    • Kẻ địch trong phạm vi bị đánh ngã chịu Knockdown.
  • Phạm vi hút bị ảnh hưởng bởi Power Range, trong khi phạm vi đánh ngã thì không.

Media

SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.