FANDOM


Mod Dig cho phép Sahasa Kubrow đào bới đồ đạc khi đang ở trên chiến trường. Nó sẽ đào bới các loại đạn dược ngẫu nhiên, orb máu, orb năng lượng , một lượng nhỏ credit, và đôi khi là mod.

Mod này mod độc nhất của Sahasa Kubrow, và sẽ trao cho người chơi khi họ ấp được Sahasa Kubrow.

Thời gian hồi kĩ năng là ~15 giây với tất cả các rank. Thời gan cast là ~5 giây.

Stats

Rank Success Chance Cost Conclave
0 +45% 0 C10
1 +90% 1 C10
2 +135% 2 C15
3 +180% 3 C20
4 +225% 4 C25
5 +270% 5 C30

Notes

 • 270% cơ hội thành công có nghĩa là Kubrow sẽ luôn luôn đào ra 2 đồ vật với 70% cơ hội cho cái thứ 3.
 • Khi sử dụng, Kubrow sẽ dừng ở một địa điểm và cào trên mặt đất khoảng 5 giây, trước khi sủa 2 lần để báo cho người chơi tìm nó.
 • Các mod mà đôi khi có thể đào được lên được lấy từ mod list thùng chứa trong Orokin Void .
 • Trong nhiệm vụ Survival , Kubrow có cơ hội đào lên một life support .
 • Kubrow có thể ưu tiên các mặt hàng tùy thuộc vào nhu cầu tổng thể của chủ nhân: nếu chủ nhân cần năng lượng, Energy Orb sẽ được tìm ra, nếu cần đạn, các loại đạn liên quan sẽ được tìm ra, etc.
  • Ngưỡng năng lượng và máu dường như sức chứa là 80%
  • Lượng đàn tìm ra tùy thuộc vào lượng dự trữ.
 • Kubrow không đào nếu người chơi tấn công ai đó hoặc nhận sát thương.
 • Dig không thể cast một nơi 2 lần. Kubrow phải chuyển đến nơi khác để cast lại (nên là 30m).
 • Kubrow thậm chí có thể đào bới trong tileset nơi thường tìm thấy đồ ở trên sàn/đất là không thể. (ví dụ Corpus Ship)

Gallery

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.