FANDOM


Diamond Skin tăng khả năng khác sát thương Radiation b Radiation trên khiên và máu của Warframe.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 +7.5% 4 C3
1 +15% 5 C3
2 +22.5% 6 C6
3 +30% 7 C9
4 +37.5% 8 C12
5 +45% 9 C15

Ghi chú

  • Hiện tại có một vài nguồn Radiation không phải từ người chơi. Bao gồm Detron trên tay của Corpus Crewmen, có thể gây sát thương chết người chỉ với một hai phát bắn, và bẫy laser trong Void. 
    • Nếu được chỉ định thì trong nhiệm vụ Sortie có thể có kẻ địch cũng đc mod Radiation.
  • Warframe sử dụng giáp Alloy, nhận sát thương Radiation tăng lên một cách đáng kể. 
  • Trước Damage 2.0, mod này tăng khả năng kháng sát thương Laser . Sát thương khi đi qua Laser bị loại bỏ khỏi game khi Damage 2.0 xuất hiện, mod này vẫn tăng khả năng kháng laser một số lần. 
  • Trước Update 9.5, rơi khá ít trong Void và hiếm khi rơi ở các map khác. Vào Update 9.5, mod này có thể tìm thấy trong các map thường. 
  • Giống như các mod kháng khác, trừ đi giá trị loại sát thương Radiation trên cả khiên và máu của Warframe sử dụng nó, nhưng không trên giáp. Kết quả là, tăng hiệu quả cho khiên của người dùng để chống lại Radiation với +150% và với máu để chống lại Radiation ~+81.8%

Khác

  • Đây là mod kháng duy nhất kháng lại nguyên tố kết hợp.

Gallery

Patch History

See also

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.