FANDOM


Detonite injectors là một bộ phận quan trọng của súng phóng lựu và các loại đạn phát nổ.

—Miêu tả trong game

Detonite Injector là một loại nguyên liệu đặc biệt dùng để chế tạo trang bị được nghiên cứu tại Dojo Chem Lab. Blueprint của Detonite Injectors có thể mua từ Chem Lab tại Dojo với giá Credits64 15,000 sau khi nghiên cứu xong. Nó cũng có thể nhận được từ phần thưởng của Invasion  và trong các thùng khóa của Grineer.

Khu chế tác: Yêu cầu
Credits64
15.000
DetoniteAmpule64
10
ControlModule64
1
Salvage64
500
Plastids64
250
Thời gian: 12 hrs
Rush: Platinum64 25
Giá MarketIcon Market: N/A Giá Blueprint2 Blueprint: Credits6415.000
Chem Lab Research Requirements
Credits64
5.000
DetoniteAmpule64
5
Ferrite64
200
PolymerBundle64
250
Plastids64
100
Time: 72 hrs
Prereq: N/A
LeaderBadgeGhostHolo x1   LeaderBadgeShadowHolo x3   LeaderBadgeStormHolo x10   LeaderBadgeMountainHolo x30   LeaderBadgeMoonHolo x100

Các loại Blueprint cần Detonite Injector

Nhần để xem các loại blueprint cần Detonite Injector
Blueprint Loại trang bị Số lượng
Jat Kittag Melee 5
Ignis Flamethrower 2
Buzlok Rifle 2
Grinlok Rifle 2
Marelok Pistol 2
Ogris Rocket Launcher 5
Volt Research Blueprint 1
Volt Helmet Research Blueprint 1
Banshee Research Blueprint 1
Banshee Helmet Research Blueprint 1
Itzal Research Blueprint 1
Itzal Harness Research Blueprint 1
Nukor Pistol 2
Knux Archwing Melee 5
Kohmak Shotgun 2
Zephyr Research Blueprint 1
Zephyr Helmet Research Blueprint 1
Ack & Brunt Melee 5
Sydon Melee 5
Total: 45Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.