FANDOM


Dead Eye là một Aura tăng mức sát thương cho súng tỉa (Sniper).

Thông số

Rank Hiệu ứng Điểm mod Conclave
0 +8.8% -2* C5
1 +17.5% -3* C5
2 +26.2% -4* C8
3 +35% -5* C10

* Mod aura tăng chỉ số Mod capacity

Cách lấy

  • Sau updateUpdate 10.6, mod này cùng với nhiều mod khác đều có thể lấy qua Transmutation. Điều này xảy ra vì một lỗi khi mà tất cả mod, kể cả những mod chưa được phát hành đều có trong Droptable của Transmutation. De đã sửa lại lỗi này ngay sau đó, và những người lấy được mod qua cách trên đều được giữ mod.
  • Dead Eye lấy được qua lỗi Transmutation trên không thể trade được.
  • Hiện tại mod này có thể lấy được qua alert giống như tất cả mod aura khác.

Lưu ý

  • Khi mới lấy được qua transmute, mod tăng 60% mức sát thương ở rank cao nhất, sau đó được giảm xuống còn 20% khi phát hành chính thức, và cuối cùng chuyển thành 35% từ updateUpdate 14.9 cho đến giờ.
  • 1 trong 3 mod aura chỉ có 3 rank.

Bộ sưu tập


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.