FANDOM


Gây sát thương trung bình với tốc độ nhanh.

Dargyn là phi thuyền chiến đấu cơ bản nhất của Grineer. Chúng được lái bởi lính Grineer và chúng ngồi đằng sau một lớp lá chắn, Dargyn sử dụng súng tiểu liên để tấn công người chơi

Chiến thuật

  • Lớp giáp chắn hình vòm trên đỉnh của Dargyn có thể bị bắn bay ra, làm lộ phi công Grineer và giúp chúng dễ bị phá hủy hơn.
  • Dargyn có thể phóng pháo sáng để phòng thủ trước tên lửa

Thông tin thêm

  • Ụ súng của Dargyn có thể quay 360 độ quanh trục. Nhưng có vẻ điều này không giúp ích gì nhiều trong thực chiến, ở trong Codex Entry của chúng ta sẽ dễ dàng thấy điều này.
    • Khi bị ảnh hưởng bởi Repel, ụ súng sẽ biến mất.
  • Dargyn đứng yên không làm gì sẽ phát ra tiếng giống động cơ xe phân khối lớn.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.