FANDOMDarek Draga là một phiên bản nguy hiểm hơn của Draga, vì chúng dùng Kulstar và nó có thể khá khó né vì Archwing di chuyển dưới nước khá chậm và ở dưới nước khá chật hẹp. Ngoài ra khi chết chúng sẽ đẻ lại đám mây đen như mực chắn tầm nhìn của người chơi

Chiến thuật

  • Tốt nhất nên giết nó trước khi nó kịp bắn bạn

Lời khuyên hữu ích

  • Nếu dùng Odonata hay Odonata Prime, kích hoạt Energy Shell (mặc định là 1) sẽ giúp bạn tiến thẳng tới chúng không gặp trở ngại..

Ảnh

  • Codex của Darek Draga


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.