FANDOM


Sát thương Toxin b Toxin (độc tố) là 1 trong 4 loại sát thương nguyên tố chính. Nó rất hiệu quả khi chống lại Corpus Flesh, nhưng yếu trước MachineryRobotic, đối với Fossilized Infested cũng vậy. Đối với phần lớn kẻ địch (và cả Warframe) Toxin b Toxin bỏ qua hoàn toàn shields để gây sát thương trực tiếp đến health.

Hiệu ứng Status của Toxin b ToxinPoison (độc), thứ gây 50% sát thương của vũ khí (hay kĩ năng) trong 9 lần Proc, dài 8 giây, sát thương dạng Toxin b Toxin. Nhiều Proc Toxin b Toxin cộng dồn trên 1 mục tiêu, mỗi Proc có thời gian đếm ngược riêng. Khi dính, mục tiêu sẽ bị phủ trên mình 1 lớp dịch màu xanh lục, dễ đoán là độc.

Hiệu quả

IconGrineerBGrineer Health Hiệu quả của Toxin b Toxin IconCorpusBCorpus Health Hiệu quả của Toxin b Toxin IconInfestedBInfested Health Hiệu quả của Toxin b Toxin
Cloned Flesh Flesh +50% Infested
Ferrite Armor +25% Shield (Bỏ qua hoàn toàn) Infested Flesh
Alloy Armor Proto Shield (Bỏ qua hoàn toàn)* Fossilized –50%
Machinery –25% Robotic –25% Sinew

 * Codex có ghi rằng +25% đối với Proto Shield, nhưng vì loại sát thương này hoàn toàn bỏ qua nó, nên thông tin trên hoàn toàn vô dụng.

Kết hợp nguyên tố

Nguồn gây sát thương Toxin

Vũ khí


Enemies


Mods


Kĩ năng

SpectralScream SpectralScreamIcon
ENERGY
10
KEY
1
Spectral Scream
Sử dụng hơi thở nguyên tố gây sát thương kẻ địch.
Energy Drain: 3 s-1
Sức mạnh:100 / 125 / 150 / 200 (sát thương)
40% / 45% / 50% / 60% (tỷ lệ gây hiệu ứng)
Thời gian:N/A
Khoảng cách:4 / 5 / 6.5 / 10 m


ElementalWard ElementalWardIcon
ENERGY
50
KEY
2
Elemental Ward
Tùy thuộc vào từng nguyên tố mà Chroma tạo ra những vùng ảnh hưởng có lợi cho bản thân và đồng đội.
Sức mạnh:

25 / 50 / 75 / 100 (Sát thương trên giây)

50% / 75% / 100% / 200% (Tăng máu)

2% / 5% / 7% / 10% (Tỷ lệ kích hoạt)

2.5x / 3x / 5x / 10x (Sát thương gia tăng)

50% / 65% / 75% / 100% (Tăng Shield)
10% / 15% / 20% / 25% (Tỷ lệ kích hoạt)

50 / 60 / 100 / 200 (sát thương lan)

25% / 35% / 40% / 50% (sát thương trên giây)

1.5x / 2x / 2.5x / 3x (sát thương gia tăng)

25% / 75% / 100% / 150% (tăng giáp)

10% / 15% / 20% / 25% (Tỷ lệ kích hoạt)

Thời gian:

10 / 15 / 20 / 25 s (Thời gian hiệu lực)

10 / 15 / 20 / 25 s (Thời gian hiệu lực)

10 / 15 / 20 / 25 s (Thời gian hiệu lực)

15% / 25% / 30% / 35% (Tốc độ rút súng)

15% / 25% / 30% / 35% (Tốc độ thay đạn)

10 / 15 / 20 / 25 s (Thời gian hiệu lực)

Khoảng cách:

6 / 8 / 10 / 12 m (tầm ảnh hưởng)
5 / 5 / 5 / 5 m (Bán kính thiêu đốt)

6 / 8 / 10 / 12 m (tầm ảnh hưởng)
5 / 6 / 8 / 10 m (tầm giật sét)

6 / 8 / 10 / 12 m (tầm ảnh hưởng)

6 / 8 / 10 / 12 m (tầm ảnh hưởng)


Effigy EffigyIcon
ENERGY
50
KEY
4
Effigy
Chroma lột tấm da của mình ra biến nó thành một lính gác lớn có thể ban sức mạnh cho đồng mình gần đó hoặc làm tiêu tan kẻ thù bằng các cuộc tấn công nguyên tố.
Energy Drain: 10 s-1
Sức mạnh:

100 / 200 / 300 / 400 (sát thương/tick)
5 / 5 / 5 / 5 (tick/giây) [KHÔNG bị ảnh hưởng]
500 / 1000 / 1500 / 2000 (sát thương/giây)
1000 / 2000 / 4000 / 8000 (máu)
15% / 30% / 45% / 60% (cơ hội ra credit) [Không bị ảnh hưởng]
25% / 50% / 75% / 100% (credit cộng thêm) [KHÔNG bị ảnh hưởng]

20% (tốc độ cộng thêm) [KHÔNG bị ảnh hưởng]
50% (giảm giáp) [KHÔNG bị ảnh hưởng]

Thời gian:N/A
Khoảng cách:20 m (phạm vi tấn cộng) [KHÔNG bị ảnh hưởng]

30 m (bán kính gây choáng) [KHÔNG bị ảnh hưởng]
5 m (bán kính đẩy lùi) [KHÔNG bị ảnh hưởng]


See Also

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.