Warframe Wiki
Advertisement
Warframe Wiki

Sát thươngPuncture b.png Puncture (Đâm xuyên) là 1 trong 3 loại sát thương vật lý cơ bản. Nó rất mạnh đối với những đơn vị địch có giáp như Grineer , tuy nhiên lại chịu thiệt thòi khi gặp kẻ thù có khiên năng lượng như Corpus .

Puncture b.png Puncturegây ra hiệu ứng Weakened(Suy Yếu), làm cho kẻ địch bị giảm 30% sát thương gây ra trong khoảng 6 giây, các hiệu ứng thêm vào sau đó chỉ kéo dài thời gian tác dụng của hiệu ứng ban đầu chứ không làm hiệu ứng này mạnh hơn. Các đơn vị địch bị ảnh hưởng bởi Weakened(Suy Yếu) sẽ phát sáng màu vàng.

Xác kẻ thù chết bởi sát thương ☀ Puncture(Đâm xuyên) sẽ xuất hiện một cái lỗ to nơi chúng trúng đòn kết liễu.

Hiệu quả

IconGrineerB.svgGrineer Health Puncture b.png Puncture Modifier IconCorpusB.svgCorpus Health Puncture b.png Puncture Modifier IconInfestedB.pngInfested Health Puncture b.png Puncture Modifier
Cloned Flesh Flesh Infested
Ferrite Armor +50% Shield –20% Infested Flesh
Alloy Armor +15% Proto Shield –50% Fossilized
Machinery Robotic +25% Sinew +25%

Nguồn gây Puncture

Vũ khí

Những vũ khí dưới gây phần lớn sát thượng vật lí ở dạng Puncture b.png Puncture. Tỉ lệ sát thương rất quan trọng với khả năng gây hiệu ứng của sát thương vật lí, vì khả năng xuất hiện hiệu ứng dựa vào tỉ lệ sát thương vật lí. Vì vậy, những vũ khí này gây Weakened nhiều hơn là BleedKnockback

Xem Category:Puncture Damage Weapons.Kĩ năng

150px RadialJavelin.png
ENERGY
75
KEY
3
Radial Javelin
Phóng ra những thanh lao về phía kẻ địch, gây sát thương lớn và ghim kẻ địch vào tường.
Sức mạnh:500 / 650 / 800 / 1000 (sát thương)
5 / 7 / 10 / 12 (cây lao)
Thời gian:N/A
Khoảng cách:15 / 18 / 22 / 25 m

DecoyModU15.jpeg Decoy.png
ENERGY
25
KEY
1
Decoy
Loki triển khai một phiên bản ba chiều của hắn, thu hút hỏa lực của kẻ địch.
Sức mạnh:N/A
Thời gian:7 / 15 / 20 / 25 s
Khoảng cách:

Smite

Hysteria

Hình ảnh