FANDOM


Loại Damage

Cloned

(Nhân bản)

Ferrite

(Sắt thép)

Alloy

(Hợp kim)

Machinery

(Máy móc)

Vật lý Impact (Nghiền) -25% +25%
Puncture (Xuyên) +50% +15%
Slash (Cắt) +25% -15% -50%
Finisher (Kết liễu)

Nguyên

Tố

Heat (Lửa) +25%
Cold (Băng) +25%
Electricity (Điện) -50% +50%
Toxin (Độc) +25% -25%

Nguyên

Tố

Kết hợp

Blast ( Nổ ) Heat + Cold -25% +75%

Corrosive

(Ăn mòn)

Electricity + Toxin +75%
Gas (Khí độc) Heat + Toxin -50%

Magnetic

(Từ tính)

Cold + Electricity -50%

Radiation

(Phóng xạ)

Heat + Electricity +75%

Viral 

(Nhiễm khuẩn)

Cold + Toxin +75% -25%
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.