FANDOM


Gas b Gas (Khí độc) là 1 trong 6 loại sát thương nguyên tố kết hợp, dược tạo ra từ Heat b HeatToxin b Toxin. Hiệu quả khi chống lại Infested hạng nhẹ, nhưng yếu trước GrineerCorpus.

Gas b Gas gây Hiệu ứng Status Poison Cloud (Mây độc), gây Proc Toxin b Toxin tới tất cả kẻ địch trong bán kính 5m của mục tiêu. Poison gây sát thương tương đương với 50% sát thương của vũ khí (9 lần trong 8 giây), dạng sát thương là Toxin b Toxin. Có thể cộng dồn để tăng sát thương theo thời gian. Vì sat thương là Toxin b Toxin, không phải Gas b Gas, nó bỏ qua shield hoàn toàn, và bù lại sát thương bị giảm tới Grineer và Corpus.

Hiệu quả

IconGrineerBGrineer Health Hiêu quả của Gas b Gas IconCorpusBCorpus Health Hiêu quả của Gas b Gas IconInfestedBInfested Health Hiêu quả của Gas b Gas
Cloned Flesh –50% Flesh –25% Infested +75%
Ferrite Armor Shield Infested Flesh +50%
Alloy Armor Proto Shield Fossilized
Machinery Robotic Sinew

Nguồn gây sát thương Gas

Vũ khí


Mod

Xem thêm


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.