FANDOM


Finishing Damage là một loại sát thương đặc biệt bỏ qua armor (Giáp) và shields (Khiên), gây sát thương thẳng vào health (máu) mà không gặp cản trở. Cách dễ nhất để gây sát thương Finishing là từ Tấn công lén sau lưngKết liễu phản đòn đánh (nhưng không phải từ Kết liễu kẻ địch bị ngã). Proc của Slash b.svg Slash cũng gây sát thương Finishing, làm cho vũ khí gây sát thương Slash b.svg Slash khá được ưa dùng khi gặp kẻ địch cấp cao. Loại sát thương này có thể đưcọ ra tăng bằng hiệu ứng Blind (Làm mù), khi mà số nhân sát thương kết liễu tăng sát thương gây ra. Những nguồn gây sát thương Finishing khác khá hiếm.

Sát thương Finishing không có hiệu ứng Status.

Hiệu quả

IconGrineerBGrineer Health Hiệu quả của Finishing IconCorpusBCorpus Health Hiệu quả của Finishing IconInfestedBInfested Health Hiệu quả của Finishing
Cloned Flesh Flesh Infested
Ferrite Armor (Bỏ qua hoàn toàn) Shield (Bỏ qua hoàn toàn) Infested Flesh
Alloy Armor (Bỏ qua hoàn toàn) Proto Shield (Bỏ qua hoàn toàn) Fossilized
Machinery Robotic Sinew +33%

Nguồn gây sát thương Finishing

Kĩ năng

BladeStormModU15 BladeStorm
ENERGY
0
KEY
4
Blade Storm
Ash ẩn thân dịch chuyển tới và tiêu diệt từng kẻ địch một trong chớp mắt
Sức mạnh:750 / 1000 / 1500 / 2000 (sát thương)
Thời gian:N/A
Khoảng cách:50 m (tầm sử dụng)

UndertowU15 PirateLiquefy
ENERGY
15
KEY
3
Undertow
Trở thành bẫy nước và nhấn chìm kẻ địch.
Energy Drain: 6 / 4 / 3 / 2 s-1
Sức mạnh:10 / 15 / 20 / 25
Thời gian:N/A
Khoảng cách:7.5 / 11.25 / 15 / 18 m

TentacleSwarmU15 PirateKraken
ENERGY
100
KEY
4
Tentacle Swarm
Triệu hồi một sinh vật từ sau trong sự hỗn loạn tàn phá.
Sức mạnh:75 / 150 / 225 / 300 (sát thương tối đa xúc tua)
50 / 100 / 150 / 200 (sát thương khi bắt được)
7 / 8 / 9 / 12 (xúc tua)
Thời gian:10 / 13 / 18 / 20 s
Khoảng cách:∞ (phạm vi cast)
10 / 12 / 15 / 20 m (bán kính xuất hiện)


Mod

Xem thêm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.