Không nên nhầm lẫn với Corrosive Projection.

Corrosive b.png Corrosive (Ăn mòn) là 1 trong 6 loại sát thương kết hợp, tạo ra từ Electricity b.png ElectricityToxin b.png Toxin. Nó CỰC KÌ hiệu quả đối với lính GrineerInfested hạng nặng, nhưng yếu trước Proto Shield của lính Corpus cấp cao.

Corrosivegây hiệu ứng Corrosion (Ăn mòn, vĩnh viễn giảm lượng armor của mục tiêu đi 25%. Phát bắn gây hiệu ứng sẽ được tính sát thương trước khi Proc Corrosive b.png Corrosive giảm Armor. Corrosion có thể được gây ra trên 1 mục tiêu nhiều lần , giảm trị số Armor hiện tại (không phải ban đầu) đi 25%. Đối với Tenno, hiệu ứng tồn tại trong 8 giây. Trong trường hợp Multishot, Corrosion sẽ cộng dồn nhiều lần trong 1 phát bắn. Kẻ địch bị dính hiệu ứng sẽ bị bao phuer bởi một lớp chất lỏng mày xanh, trông giống điện .

Hiệu quả

IconGrineerB.svgGrineer Health Hiệu quả của Corrosive b.png Corrosive IconCorpusB.svgCorpus Health Hiệu quả của Corrosive b.png Corrosive IconInfestedB.pngInfested Health Hiệu quả của Corrosive b.png Corrosive
Cloned Flesh Flesh Infested
Ferrite Armor +75% Shield Infested Flesh
Alloy Armor Proto Shield –50% Fossilized +75%
Machinery Robotic Sinew

Nguồn gây sát thương Corrosive

Vũ khí


Mod


Kẻ địch

Kĩ năng

Proc Corrosion

Vì hiệu ứng Status của Corrosive b.png Corrosive giảm armor của kẻ địch tương đương với 25% giá trị armor hiện tại, mỗi Proc giảm ít Armor hơn Proc trước, và (nếu không làm tròn) sẽ không bao giờ giảm được Armor xuống 0. Số Proc cần để giảm xuống dưới 1 dựa vào giá trị Armor gốc của kẻ địch. Hãy nhớ các công thức sau:

Phần trăn sát thương giảm = 1 − (300 ÷ (300 + Lượng Armor sau thay đổi))

Armor Damage Reduction Benchmark
1260.00 80.77% ValkyrSteel Fiber
945.00 75.90% Atlas có Steel Fiber
735.00 71.01% Chroma có Steel Fiber
630.00 67.74% Frost (Prime) có Steel Fiber
600.00 66.00% Valkyr
577.50 65.81% Rhino Prime có Steel Fiber
525.00 63.64% Excalibur Prime có Steel Fiber
472.50 61.17% Excalibur, Wukong có Steel Fiber
450.00 60.00% Atlas
399.00 57.08% Rhino có Steel Fiber
367.50 55.05% Nezha có Steel Fiber
350.00 53.85% Chroma
325.50 52.04% Saryn có Steel Fiber
315.00 51.22% Oberon, Ash Prime có Steel Fiber
300.00 50.00% Frost (Prime)
275.00 47.82% Rhino Prime
262.50 46.67% Ember Prime có Steel Fiber
250.00 45.45% Excalibur Prime
225.00 42.86% Excalibur, Wukong
210.00 41.18% Ember, Equinox, Volt Prime có Steel Fiber
190.00 38.78% Rhino
175.00 36.84% Nezha
155.00 34.07% Saryn
150.00 33.00% Oberon, Ash Prime
136.50 31.27% Ash, Hydroid, Limbo, Loki (Prime), Mag (Prime),
Mesa, Mirage, Nekros, Nova (Prime), Ivara có Steel Fiber
131.25 30.43% Nyx Prime, Vauban có Steel Fiber
125.00 29.41% Ember Prime
100.00 25.00% Ember, Equinox, Volt Prime
65.000 17.81% Ash, Hydroid, Limbo, Loki (Prime),
Mag (Prime), Mesa, Mirage, Nekros, Nova (Prime), Ivara
50.000 16.67% Nyx Prime, Vauban
31.500 09.50% Banshee, Volt, Nyx, Trinity, Zephyr có Steel Fiber
15.000 04.76% Banshee, Volt, Nyx, Trinity, Zephyr

Màu nền của bảng trên tượng trưng cho gia tăng 10% giảm sát thương . Khi Corrosive b.png Corrosive Proc được gây ra vào kẻ địch tưởng tượng sau đây, màu của chúng sẽ tụt dần trong thứ tự quang phổ của cầu vồng. Công thức tính:

Armor còn lại = Armor gốc × 0.75số Proc


Corrosive b.png Corrosive Proc lên kẻ địch
Armor của kẻ địch = 100 Armor của kẻ địch= 1000 Armor của kẻ địch = 10000
Số Proc Armor còn lại Phần trăm giảm sát thương Số Proc Armor còn lại Phần trăm giảm sát thương Số Proc Armor còn lại Phần trăm giảm sát thương
0 100 25.00% 0 1000 76.92% 0 10000 97.09%
1 75 20.00% 1 750 71.43% 1 7500 96.15%
2 56.25 15.79% 2 562.5 65.22% 2 5625 94.94%
3 42.19 12.33% 3 421.9 58.44% 3 4219 93.36%
4 31.64 09.54% 4 316.4 51.33% 4 3164 91.34%
5 23.73 07.33% 5 237.3 44.17% 5 2373 88.78%
6 17.80 05.60% 6 178.0 37.24% 6 1780 85.58%
7 13.35 04.26% 7 133.5 30.80% 7 1335 81.65%
8 10.01 03.23% 8 100.1 25.02% 8 1001 76.94%
9 7.51 02.44% 9 75.1 20.02% 9 751 71.46%
10 5.63 01.84% 10 56.3 15.80% 10 563 65.24%
13 2.38 00.79% 13 23.8 07.35% 13 238 44.24%
16 1.00 00.33% 16 10.0 03.23% 16 100 25.00%
20 0.31 00.10% 20 3.10 01.02% 20 31.0 09.37%

Có thể thấy, cứ 8 proc giảm trị số Armor của kẻ địch đi 90%. Điều này có nghĩa là người chơi gặp Grineer cấp cao (ví dụ, Heavy Gunner cấp 120 có xấp xỉ 10000 Armor), Corrosive b.png Corrosive là điều rất cần thiết để giết chúng, và để có thể tạo đủ số Proc, vũ khí có Status ChanceTốc bắn cao là tốt nhất.

Loại bỏ hoàn toàn Armor

Điều này xảy ra khi Armor của kẻ dịch giảm xuống dưới 1. Đây xuất phát từ mong muốn loại bỏ đơn vị chỉnh sửa sát thương, nhưng điều này là không hay trong trường hợp sát thương Corrosive chống lại Ferrite Armor, vì điều này đồng nghĩa với mất 75% sát thương thêm.

Dựa vào những công thức đã ghi ở trên, 1 người có thể tính số Proc cần để loại bỏ hết Armor:

Số Proc > 8 log10 (Armor gốc)

Công thức số 2:

Armor gốc < (4/3)Số Proc

Nói chung là, số phát bắn để loại bỏ hết Armor khỏi mục tiêu tăng chậm hơn theo cấp của kẻ địch hơn là số phát bắn để bắn hết Health của kẻ địch, Armor sẽ bị loại bỏ hết thường xuyên hơn khi số Health to hơn.

Ảnh và tư liệu

Xem thêmCommunity content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.