Warframe Wiki
Advertisement
Warframe Wiki

Cold b.png Cold (Băng) là 1 trong 4 loại sát thương nguyên tố chính. Nó khá hiệu quả khi dùng chống lại Shield của phần lớn đơn vị CorpusAlloy Armor của lính Grineer cấp cao, nhưng phần lớn kém hiệu quả đối với phần lớn Infested.

Cold b.png Cold gây hiệu ứng Status Freeze (Đóng băng), giảm tốc chạy và tốc độ bắn/tấn công đi 50% trong 6 giây. Tuy sau 6 giây hiệu ứng băng trên người kẻ địch sẽ biến mất, hiệu ứng làm chậm sẽ tiếp tục tồn tại thêm 2 giây nữa. Khi mục tiêu bị giết bởi sát thương Cold b.png Cold, chúng biến thành tượng băng, có thể phá vỡ, hoặc để tan chảy.

Hiệu quả

IconGrineerB.svgGrineer Health Hiệu quả của Cold b.png Cold IconCorpusB.svgCorpus Health Hiệu quả của Cold b.png Cold IconInfestedB.pngInfested Health Hiệu quả của Cold b.png Cold
Cloned Flesh Flesh Infested
Ferrite Armor Shield +50% Infested Flesh –50%
Alloy Armor +25% Proto Shield Fossilized –25%
Machinery Robotic Sinew +25%

Kết hợp nguyên tố

Nguồn gây sát thương Cold

Vũ khí


EnemiesAbilities

SpectralScream.png SpectralScreamIcon.png
ENERGY
10
KEY
1
Spectral Scream
Sử dụng hơi thở nguyên tố gây sát thương kẻ địch.
Energy Drain: 3 s-1
Sức mạnh:100 / 125 / 150 / 200 (sát thương)
40% / 45% / 50% / 60% (tỷ lệ gây hiệu ứng)
Thời gian:N/A
Khoảng cách:4 / 5 / 6.5 / 10 m

ElementalWard.png ElementalWardIcon.png
ENERGY
50
KEY
2
Elemental Ward
Tùy thuộc vào từng nguyên tố mà Chroma tạo ra những vùng ảnh hưởng có lợi cho bản thân và đồng đội.
Sức mạnh:

25 / 50 / 75 / 100 (Sát thương trên giây)

50% / 75% / 100% / 200% (Tăng máu)

2% / 5% / 7% / 10% (Tỷ lệ kích hoạt)

2.5x / 3x / 5x / 10x (Sát thương gia tăng)

50% / 65% / 75% / 100% (Tăng Shield)
10% / 15% / 20% / 25% (Tỷ lệ kích hoạt)

50 / 60 / 100 / 200 (sát thương lan)

25% / 35% / 40% / 50% (sát thương trên giây)

1.5x / 2x / 2.5x / 3x (sát thương gia tăng)

25% / 75% / 100% / 150% (tăng giáp)

10% / 15% / 20% / 25% (Tỷ lệ kích hoạt)

Thời gian:

10 / 15 / 20 / 25 s (Thời gian hiệu lực)

10 / 15 / 20 / 25 s (Thời gian hiệu lực)

10 / 15 / 20 / 25 s (Thời gian hiệu lực)

15% / 25% / 30% / 35% (Tốc độ rút súng)

15% / 25% / 30% / 35% (Tốc độ thay đạn)

10 / 15 / 20 / 25 s (Thời gian hiệu lực)

Khoảng cách:

6 / 8 / 10 / 12 m (tầm ảnh hưởng)
5 / 5 / 5 / 5 m (Bán kính thiêu đốt)

6 / 8 / 10 / 12 m (tầm ảnh hưởng)
5 / 6 / 8 / 10 m (tầm giật sét)

6 / 8 / 10 / 12 m (tầm ảnh hưởng)

6 / 8 / 10 / 12 m (tầm ảnh hưởng)

Effigy.png EffigyIcon.png
ENERGY
50
KEY
4
Effigy
Chroma lột tấm da của mình ra biến nó thành một lính gác lớn có thể ban sức mạnh cho đồng mình gần đó hoặc làm tiêu tan kẻ thù bằng các cuộc tấn công nguyên tố.
Energy Drain: 10 s-1
Sức mạnh:

100 / 200 / 300 / 400 (sát thương/tick)
5 / 5 / 5 / 5 (tick/giây) [KHÔNG bị ảnh hưởng]
500 / 1000 / 1500 / 2000 (sát thương/giây)
1000 / 2000 / 4000 / 8000 (máu)
15% / 30% / 45% / 60% (cơ hội ra credit) [Không bị ảnh hưởng]

25% / 50% / 75% / 100% (credit cộng thêm) [KHÔNG bị ảnh hưởng]

20% (tốc độ cộng thêm) [KHÔNG bị ảnh hưởng]
50% (giảm giáp) [KHÔNG bị ảnh hưởng]

Thời gian:N/A
Khoảng cách:20 m (phạm vi tấn cộng) [KHÔNG bị ảnh hưởng]

30 m (bán kính gây choáng) [KHÔNG bị ảnh hưởng]
5 m (bán kính đẩy lùi) [KHÔNG bị ảnh hưởng]

FreezeModU15.jpeg FrostFreeze.png
ENERGY
25
KEY
1
Freeze
Phóng ra một luồng băng giá, đóng băng kẻ thù.
Sức mạnh:150 / 225 / 275 / 350 (sát thương trực tiếp )
50 / 100 / 125 / 150 (sát thương lan)
Thời gian:5 / 7 / 12 / 15 s (Thời gian băng hóa)
6 / 8 / 10 / 12 s (Thời gian vũng băng tồn tại)
Khoảng cách:∞ (tầm sử dụng)

IceWaveModU15.jpeg FrostIceWave .png
ENERGY
50
KEY
2
Ice Wave
Taọ một làn sóng băng lan về phía trước.
Sức mạnh:300 / 445 / 565 / 700
Thời gian:N/A
Khoảng cách:30 / 35 / 40 / 45° (góc)
1.5 / 2 / 2.5 / 3 m (bề rộng ban đầu)
10 / 12 / 17 / 20 m (chiều dài)

AvalancheModU15.jpeg FrostAvalanche.png
ENERGY
100
KEY
4
Avalanche
Triệu hồi một vụ lở băng tuyết lập tức đóng băng và làm tiêu tan kẻ địch trong bán kính của nó.
Sức mạnh:25 / 30 / 35 / 40% (giảm giáp)
800 / 1000 / 1200 / 1500 (sát thương ban đầu)
100 / 200 / 300 / 400 (sát thương nổ)
Thời gian:5 / 6 / 7 / 8 s
Khoảng cách:8 / 10 / 12 / 15 m (bán kính đóng băng)
3 / 3.5 / 4 / 4.5 m (bán kính nổ)

Cryogenic
Bất cứ ai đánh cận chiến vào Frost sẽ bị đóng băng, trong PvP thì sẽ bị dính hiệu ứng Cold b.png Cold.

Nguồn kháng Cold

Arcanes

Mod

Ảnh và tư liệu

Xem thêm