FANDOM


Phiên bản cũ
Login Rewards trước Update 18

Daily Tribute là hệ thống phần thưởng được giới thiệu trong Update 18, thay cho hệ thống cũ là Login Rewards.

Khi log-in vào game mỗi 24 giờ thì người chơi sẽ được tham gia sổ xố kiến thiết một lần và phần thưởng lấy từ những vật phẩm cố định. Nó sẽ tự động reset theo múi giờ GMT vào lúc 00:00. Đồng thời có hệ thống đi kèm đó là Milestone, hệ thống này tính tổng số ngày log-in của người chơi và tặng cho họ những vật phẩm đặc biệt.

Phần thưởng

Phần thưởng có thể nằm trong danh sách sau:

*Giảm giá chỉ có giá trị sử dụng trong 48h từ lúc nhận.

*Giảm giá không được phép kết hợp nhiều lần.

†Chỉ có những blueprint của vũ khí/Warframes mà người chơi chưa có hoặc chưa maxrank mới nằm trong đây.

*Prime Access và Prime Vault không được tính nhưng nếu có giảm giá mà mua 2 thứ này thì nó sẽ biến mất. Nếu bạn có ý định mua Platinum và 2 thứ kia cùng một lúc thì nên mua Platinum trước.

Milestones

Phần thưởng có thể nằm trong danh sách sau:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.