FANDOM


Curative Undertow là một Warframe Augment Mod của Hydroid cho phép Undertow hồi máu cho Hydroid và đồng đội nằm trong phạm vi tỷ lệ với lượng máu tối đa của họ mỗi 1.5s. Mỗi đồng minh đứng bên trên hồ nước sẽ tăng lượng rút năng lượng mỗi giây Undertow.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 15% 6 C5
1 20% 7 C5
2 25% 8 C8
3 30% 9 C10

Cách kiếm

  • Có thể mua được bằng cách đạt đến cấp bậc Genius của Cephalon Suda hoặc Flawless của New Loka với giá ReputationLargeBlack‍25,000.

Ghi chú

  • Hồi máu đồng minh, Kubrows, tỷ lệ với phần trăm lượng máu tối đa mỗi 1.5s . Hồi máu bản thân 10% lượng máu tối đa mỗi 1.5s .
    • Phần trăm hồi máu ảnh hưởng bởi Power Strength.
    • Sentinels không được hồi bởi Curative Undertow
  • Trường hợp hồi máu cho mỗi vết thương sẽ tiêu hao 5 năng lượng từ Hydroid.
  • Hồi máu Hydroid và Companion của hắn, cùng với Specters thường và của syndicate. Tuy nhiên lưu ý rằng, muốn được hồi máu thì phải chạm vào hồ nước, có nghĩa là Shield Osprey của Cephalon Suda không được hồi bằng kĩ năng trừ khi bắt chúng ở dưới đất đủ lâu, cái này rất khó xảy ra.
  • Không thể cứu sống người chơi đã gục ngã.

Khác

  • Cho Undertow hiệu ứng sương mù ảnh hưởng bởi màu năng lượng của Hydroid.

Media

SyndicateStandingWarframe Augments


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.