FANDOM


Critical Delay là một Corrupted mod tăng cơ hội chí mạng(Critical Chance) và giảm tốc độ bắn của các loại súng trường(Rifle) và cung(Bow).

Thông số

Rank Critical Chance Tốc độ bắn (Rifles) Tốc độ bắn (Bows) Điểm Mod Conclave
0 +8% -6% -12% 4 C5
1 +16% -12% -24% 5 C6
2 +24% -18% -36% 6 C7
3 +32% -24% -48% 7 C8
4 +40% -30% -60% 8 C9
5 +48% -36% -72% 9 C10

Lưu ý

  • Mod này thích hợp cho những người sẵn sàng hi sinh tốc độ bắn để tăng khả năng Critical Hit, và thích hợp để dùng cho Synapse , AmprexLanka, Vulkar, Vectis, SomaGrakataDex Sybaris.
  • Mod có thể cộng dồn với Point Strike để tăng cơ hội Critical lên 198%.
  • Xét về DPS(sát thương trên giây), mod này thật ra sẽ gây hại cho súng: Amprex và Synapse, 2 súng được lợi nhất từ mod này, dùng với Point Strike, Vital Sense và không dùng mod tăng tốc độ bắn ta sẽ bị -26.1% DPS bắn vào bộ phận thường, -24.9% DPS bắn vào đầu so với khi ko dùng Critical Delay.
    • Vì thế ta thấy mod này dùng chính xác không để tăng DPS, mà để tiết kiêm đạn, nhất là với súng có tốc độ bắn cao(vd: Synapse, Amprex, Soma, Grakata).
    • Đối với vũ khí cần thời gian nạp để bắn như Lanka hoặc các loại cung(Bow), thì không nên dùng mod vì sẽ tăng thời gian nap của các loại vũ khí đó.
  • Mod này rất thích hợp để dùng cho Grakata, vì súng có tốc độ bắn rất nhanh và giật mạnh dẫn đến khó dùng, nhưng với mod này sẽ làm giảm tốc độ bắn đó và tăng khả năng Crit.
  • Người chơi có thể dùng những mod tăng tốc độ bắn nếu cần kháng lại tác dụng của mod này. Shred ở rank cao nhất sẽ kháng gần như hết số tốc độ bắn bị trừ và còn thêm cho súng khả năng Punch Through.

Bộ sưu tập

Xem thêm


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.