FANDOM


CreditsLarge

Credits Credits64 là 1 loại tiền tệ được sử dụng thường xuyên trong WARFRAME. Chúng thường dùng để mua Blueprints, 1 số trang thiết bịvũ khí từ cửa hàng trực tuyến trong game. Luôn được sử dụng để chế tạo đồ trong Foundry ở dạng bản xanh. Ngoài ra thì Credits có thể dùng để nâng cấp mods hoặc dung hợp chúng.

Mỗi khi hoàn thành 1 nhiệm vụ bất kỳ, dựa trên độ khó của nhiệm vụ mà sẽ nhận được credits tương ứng. Sẽ được nhận thêm khoảng 10% nếu có thêm từng thành viên khác (không tính bản thân người chơi). Nhiệm vụ Alert sẽ thường được thưởng thêm credits.

Credits cũng có thể kiếm từ việc giết quái, đập thùng và tìm các tủ khóa. Nhiệm vụ Survival có thể cho thêm Credit Caches dưới dạng phần thưởng. Có thể tìm được thông qua việc bán mods, Fusion Cores, vũ khí, Warframe, Sentinels, Boss Sigils, Titan Extractors, và blueprints trong túi đồ của người chơi. Ghi chú rằng các trang bị khi bị bán và mua lại sẽ không phục hồi các vật phẩm dưới đấy nếu có sử dụng trên trang bị:

Tài nguyên, vật phẩm trang trí Void Keys, Lenses, và trang bị Archwing không thể bán. Credits còn có thể mua được bằng tiền thật từ 2 Bundle: FrugalHigh Roller.

Tăng số lượng Credits tìm

Credit Booster
Một vật phẩm đặc biệt được bán bằng Platinum có thể nhân đôi số lượng credits lượm và nhận được trong một màn chơi.
  • Một cái boost 3 ngày tốn Platinum64 40.
  • Một cái boost 7 ngày tốn Platinum64 80.