FANDOM


CosmicCrush CosmicCrushIcon
ENERGY
75
KEY
3
Cosmic Crush
Tạo ra một hố đen thu nhỏ hút tất cả các vật thể xung quanh lại trước khi phát nổ.
Sức mạnh:800 / 1000 / 1250 / 1500
Thời gian:N/A
Khoảng cách:80 / 100 / 120 / 140 m (bán kính nổ)
120 / 120 / 140 / 140 m (bán kính hút)

 • Itzal tạo ra một hố đen thu nhỏ trước mặt mình để hút các kẻ thù và pickups trong bán kính 120 / 120 / 140 / 140 meters trước khi phát nổ và gây ra 800 / 1000 / 1250 / 1500 Blast b Blast damage với phạm vi 80 / 100 / 120 / 140 meters.
  • Power Strength ảnh hưởng đến sức mạnh của kỹ năng.
  • Vụ nổ không thể xuyên qua các vật thể và sức mạnh sẽ giảm khi khoảng cách càng xa.
  • Power Range ảnh hưởng đến bán kính nổ và bán kính hút.
 • Lực hút bị ảnh hưởng bởi kích cỡ của quái; ví dụ như Ogma sẽ không thể kéo gần lại nhanh như Dargyn.

 • Có thể dùng để hút energy, tài nguyên hoặc máu.
 • Kích hoạt kỹ năng này sẽ không làm mất đi Penumbra, cho phép ngời chơi hút vật thể một cách an toàn.
 • Nên sử dụng kỹ năng này một cách cẩn thận vì khi quái level cao sẽ không thể giết chúng mà còn giúp chúng lại gần bạn hơn.

Maximization là một cơ cấu chủ yếu của game: Nhờ vào những cách kết hợp mod khác nhau sẽ cho ra một chỉ số tối đa của kỹ năng. Để tìm hiểu thêm thì nhấn vào từng mục:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.