FANDOM


Corrupted là những kẻ địch xuất hiện trong Orokin Void. Corrupted bao gồm cả những sinh vật như CorpusGrineer, và Infested  bị cấy 1 thiết bị xâm nhập thâu tóm trí óc cho phép "Neural Sentry" của Orokin Towers có thể điều khiển.

Neural Sentry còn có thể kích hoạt những loại bẫy có sắn để hỗ trợ trong việc bảo vệ tháp , cũng như thả những con Robot giống Shield osprey cung cấp Shield cho những kẻ tùy tùng

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.