FANDOM


Corrupt Charge là một Corrupted mod tăng mức tổn thương khi Channeling và làm giảm Channeling Efficiency của các loại vũ khí cận chiến(Melee).

Thông số

Rank Tổn thương Channeling Channeling Efficiency Điểm Mod Conclave
0 +25% -10% 4 C5
1 +50% -20% 5 C5
2 +75% -30% 6 C8
3 +100% -40% 7 C10

Lưu ý

  • Channeling bình thường tăng tổn thương của vũ khí lên 50%. Corrupt Charge tăng mức tổn thương lên theo chỉ số đó, vì vậy dùng mod này ở rank cao nhất sẽ tăng mức sát thương chính của vũ khí lên 100%.
    • Có thể cộng dồn với Killing Blow để tăng tổn thương lên 160% khi Channeling.
  • Trừ 40% Channeling Efficiency sẽ làm giảm thêm 2 Energy mỗi phát đánh khi Channeling. Nếu người chơi không dùng thêm mod nào đó để kháng lại hiệu ứng trừ này, dùng Corrupt Charge sẽ làm mất 7 Energy mỗi phát đánh.

Ngoài lề

Bộ sưu tập

Xem thêm

  • Killing Blow, một mod thường chỉ tăng tổn thương khi Channeling.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.