Warframe Wiki
Warframe Wiki

Corrupt Charge là một Corrupted mod tăng mức tổn thương khi Channeling và làm giảm Channeling Efficiency của các loại vũ khí cận chiến(Melee).

Thông số

Rank Tổn thương Channeling Channeling Efficiency Điểm Mod Conclave
0 +25% -10% 4 C5
1 +50% -20% 5 C5
2 +75% -30% 6 C8
3 +100% -40% 7 C10

Lưu ý

  • Channeling bình thường tăng tổn thương của vũ khí lên 50%. Corrupt Charge tăng mức tổn thương lên theo chỉ số đó, vì vậy dùng mod này ở rank cao nhất sẽ tăng mức sát thương chính của vũ khí lên 100%.
    • Có thể cộng dồn với Killing Blow để tăng tổn thương lên 160% khi Channeling.
  • Trừ 40% Channeling Efficiency sẽ làm giảm thêm 2 Energy mỗi phát đánh khi Channeling. Nếu người chơi không dùng thêm mod nào đó để kháng lại hiệu ứng trừ này, dùng Corrupt Charge sẽ làm mất 7 Energy mỗi phát đánh.

Ngoài lề

  • Khi mới được phát hành, mod này luôn luôn rớt ở phiên bản rank cao nhất. Đã được De sửa vào updateHotfix 10.3.1.
  • Ở updateUpdate 13.0, đây là Corrupted mod đầu tiên không có đồ Prime trong ảnh.
    • Trước Update 13, mod thể hiện Frost Prime đang khua Fang Prime.
  • Không giống như những mod khác, mod này thể hiện Excalibur dùng mũ Pendragon, Immortal Skin và một kiểu phối màu khác với màu cơ bản. Đây là một trong vài mod không thể hiện Warframe, vũ khí cơ bản. Các mod khác giống như vậy là Life StrikeSecond WindTrue PunishmentEnduring StrikeWarrior's GripQuickening, tất cả đều là mod channeling.

Bộ sưu tập

Xem thêm

  • Killing Blow, một mod thường chỉ tăng tổn thương khi Channeling.