FANDOM


Corrosive Projection là một aura làm giảm Armor của tất cả kẻ địch trong game.

Thông số

Rank Hiệu ứng Điểm mod Conclave
0 -5% -2* C8
1 -10% -3* C8
2 -15% -4* C11
3 -20% -5* C14
4 -25% -6* C17
5 -30% -7* C20

* Mod aura tăng chỉ số Mod capacity

Cách lấy

 • Từng là phần thưởng trong Artifact Defense Event.
 • Hiện tại mod này có thể lấy được qua alert giống như tất cả mod aura khác.

Lưu ý

 • Khi cả 4 người chơi trong team đều gắn mod thì số Armor kẻ địch bị mất sẽ là 100%.
  • Khi kẻ địch bị mất hết Armor thì thanh máu màu vàng cảu chúng sẽ chuyển thành màu đỏ.
  • Nếu chỉ có 3 người chơi dùng mod thì cả 3 người chơi sẽ phải gắn thêm Coaction Drift.
 • Mod bị giảm tác dụng khi dùng trong nhiệu vụ Sortie có điều kiện là "Augmented Enemy Armor".
 • Hữu dụng nhất khi dùng với Grineer, vì chúng dùng Armor để kháng sát thương là chính.
 • Đôi khi hữu dụng khi dùng với InfestedSwarm-Mutalist MOA có thể thêm năng lực kháng sát thương bằng armor cho đồng đội.
 • Mặc dù có vài loại boss Corpus dùng Armor. tất cả kẻ địch thường của Corpus kháng sát thương chính bằng Shield và không dùng Armor nên mod trở thành vô tác dụng khi dùng với chúng

Độ sát thương khi tính thêm mod

Lợi ích chính xác thu được tính theo số lương nhất định của CP (viết tắt của Corrosive Projection) trong team phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nói chung ,giáp của kẻ địch càng cao, lợi ích của CP càng cao. Ngoài ra, trong team có càng nhiều CP, lợi ích của từng mod cũng được tăng lên. Hành vi bất thường này cũng do cách tính số điểm mod cộng dồn của game.

Nếu dùng đến 3 CP trong team, lợi ích của mod có thể thể hiện được bằng một hàm số của cả số CP và số Armor của địch, Mức giáp gốc của địch nhân với hệ số tỉ lệ Level của nó đối với Level hiện có, tỉ lệ sát thương vào giáp của địch tính từ các loại Armor hiện có và loại sát thương được dùng vào loại Armor đó, và bất kỳ loại buff hoặc debuff nào trừ debuff của CP. Hàm số là:

Lợi ích ( #CP , Armor ) = #CP ÷ ( 10/3 − #CP + 1000/Armor )

Lợi ích này hội tụ đối với một giới hạn khi mà Armor địch tiến tới vô cùng:

lim (Lợi ích) = 3 ÷ ( 10/#CP − 3 )
  Armor → ∞

Giới hạn này là 3/7 hoặc ≈+42.86% đối với 1 CP, 3/2 hoặc +150% đối với 2 CPs và 9 hoặc +900% đối với 3 CPs.

Đối với 4 CP, lợi ích có được là sự khác biệt giữa các tỷ lệ ước thiệt hại Armor trước đó (và như là một hàm tuyến tính đối với Armor của kẻ địch) và loại sát thương modifier trước đó của loại sát thương thành phần chống lại các loại Armor của kẻ địch hiện tại, vì điều này bị mất trong việc xóa toàn bộ áo giáp của mục tiêu:

Lợi ích4CP ( Armor, Loại Armor Modifier ) = ( 1 + Armor/300 ) / ( 1 + Loại Armor Modifier ) − 1

Các loại modifier sử dụng ở đây là tổng loại áo giáp sửa đổi của các thành phần:

Loại Armor Modifier = ∑ ( BDloại × ( 1 + HMloại ) × ( 1 + AMloại ) ) ÷ ∑ loại ( BDloại × ( 1 + HMloại ) ) − 1

Đối với các loại modifier dương cực, lợi ích này có thể chuyển thành âm cực trong phạm vi Armor nhỏ, nghĩa là mức sát thương được tăng do việc xóa Armor bị việc làm mất toàn bộ lượng sát thương do loại Armor modifier. Gốc của lợi ích khi dùng 4 CP được thể hiện qua hàm sau:

Armortrung lập = 300 × Loại Armor Modifier

Có nghĩa là các giá trị Armor giữa 0 và giá trị này, hiệu ứng sẽ bị âm, và cho các giá trị Armor lớn hơn giá trị này, hiệu ứng sẽ thành dương. Loại Armor modifier lớn nhất hiện nay là 0.75, thế nên cho điều này gốc sẽ là 225.

Các hàm tuyến tính chỉ hiển thị các thuộc tính mô tả giá trị dương của Armor. Với 0 Armor, lợi ích luôn luôn là 0, vì điều này có nghĩa là sự vắng mặt của loại Armor modifier. Và cho âm Armor, nó không được xác định.

Đối với bất kỳ loại modifier không dương (0 hoặc nhỏ hơn), lợi ích của 4 CPs sẽ luôn lới hơn so với khi dùng ít CP hơn, và bởi vì nó là một hàm tuyến tính hơn là hợp lý, nó không hội tụ đối với một giới hạn, mà nó phát triển đến vô hạn. Vì thế, thậm chí cho loại modifier dương cực mạnh, 4 CP sẽ hơn được 3 CP cho giá trị Armor đủ lớn. Trên thực tế, giá trị Armor để 3 CP và 4 CP cùng tăng mức sát thương bằng nhau là:

Armor3CP=4CP = 3,000 × Loại Armor Modifier

Đối với tất cả các giá trị Armor lớn hơn ngưỡng này, dùng 4 CP sẽ đem lại lợi ích lớn nhất.
CP Bonus

Các loại sát thương được nâng cao nhờ vào Corrosive Projections tính dựa theo hàm của Armor địch, nghĩa là sau khi tính mức sát thương modifier và buff/debuff. Đường ngang đánh dấu giới mà các đường cong tương ứng hội tụ, trong trường hợp dùng 1 đến 3 CP. Phạm vi của các giá trị cho 4 CP được hiển thị bởi một định mẫu sẵn của các hàm đó bao gồm các phạm vi của loại Armor modifier.

Ngoài lề

 • Trước khi có Damage 2.0, nếu cả 4 người chơi trong team đều dùng Corrosive Projection, sẽ dẫn đến số Armor của địch bị âm và tất cả mức sát thương của team sẽ bị chuyển hết thành 1. Đã được sửa lại bằng cách giảm mức cắt Armor cao nhất chỉ còn 100%.
 • Giống như Enemy Sense, hình ảnh của mod thể hiện Shield Lancer cầm Sicarus thay vì Viper như hiện nay.

Bộ sưu tập


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.