FANDOM


DEColony

Corpus Outposts là khu vực trụ gác của Corpus trên núi ở hành tinh đầy tuyết. Được thêm vào từ Update 7.0 và cũng là tile sets thứ 3 được giới thiệu.

Khu vực của trạm gác này có những phòng và ngoại cảnh phù hợp cho việc bắn lén và những kho chứa đồ ở khu vực ẩn cần nguười chơi có kỹ năng Parkour tốt để đến được những vị trí đó. Với nhiều khu vực mở rộng, đây cũng là tileset đầu tiên nằm trên bề mặt một hành tinh mà không phải ở trong tàu, tileset thứ hai giống như vậy là Grineer Settlements. Các thùng chứa hàng có thể thấy được ở khắp khu vực này và được di chuyển qua lại bởi một con Osprey khổng lồ.

Ngoài việc có những hang động, dốc núi thì khu vực Outpost này nổi tiếng với địa hình ở điểm Extract là một dốc núi cao và ngời chơi phải chạy xuống để đến được. Một đặc điểm riêng biệt khác nữa đó là một tàu Corpus lớn đậu xuống tại bãi đáp thường nằm ở giữa bản đồ.

Với nhiều khu vực được lấy từ tileset Corpus Ship, nên những tấm kinh được thay đổi và chug1 sẽ không bể khi bị bắn trúng.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.