FANDOM


Contagion CloudWarframe Augment Mod cho Saryn khiến cho việc giết chết kẻ địch bằng vũ khí cận chiến Toxic Lash để lại đằng sau một đám mây gây sát thương Toxin b Toxin đến kẻ địch trong vòng 12s.

Chỉ số

Rank Damage per second Cost Conclave
0 100 6 C5
1 115 7 C5
2 130 8 C8
3 150 9 C10

Cách kiếm

  • Có thể mua được bằng cách đat đến cấp độ General của Steel Meridian hoặc Exalted của Red Veil với giá ReputationLargeBlack‍25,000.

Ghi chú

  • Đám mây Toxin b Toxin có bán kính 2m.
    • Bán kính của đám mây ảnh hưởng bởi Power Range.
  • Sát thương mỗi giây ảnh hưởng bởi Power Strength.

Media

SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.