FANDOM


Đồng Hành (Companions) là đồng minh trung thành của Tenno. Chúng sẽ sử dụng những tri thức, kỹ năng, vũ khí độc nhất của mình để hỗ trợ chủ nhân trên chiến trường bằng bất cứ giá nào, kể cả phải dấn thân vào những mối nguy hiểm có thể gây hại cho chúng. Companions không phải là gear sử dụng một lần như Specters, nhưng bắt buộc phải mang chúng trong Loadout thông qua Asernal. Người chơi chỉ có thể mang theo duy nhất một Companion trong Loadout. Các chỉ số, kỹ năng và hành vi của chúng có thể được nâng cấp và điều khiển thông qua bộ Mod của chúng. Lắp Mod cho Companions cũng tương tự như trên Warframes.

Hiện tại có ba kiểu Companions:

Có nhiểu điểm khác nhau giữa hai lớp từ khả năng chiến đấu đến cách thức di chuyển.

Sentinels

DEPetDethcube
Bài viết chính: Sentinels

Sentinels là một loại Companions bay lơ lửng và sử dụng vụ khí tấm xa để chiến đấu. Sentinels được hồi sinh trong các nhiệm vụ khi chủ nhân của nó sử dụng Revives (tức Tenno chết và hồi sinh) hoặc Mod Regen của Sentinels được kích hoạt. Sentinels không đòi hỏi sự nuôi dưỡng.

Kubrows

Kubrow
Bài viết chính: Kubrows

Kubrow là một loài chó cận chiến mặt đất. Việc revive (cứu) Kubrow cũng giống như revive những Tenno khác. Kubrows đòi hỏi sự quan tâm và chăm sóc liện tục, nhưng bù lại Kubrows có khả năng sống sót trên chiến trường cao hơn Sentinels. Kubrows nhiểu chủng loại, vóc dáng, màu sắc và hoa văn trên lông.

Kavats

CheshireKavat-0
Bài viết chính: Kavats

Kavats là một loài mèo cận chiến mặt đất tương tự như Kubrow. Việc revive (cứu) Kavat cũng giống như revive những Tenno khác. Kavat đòi hỏi sự quan tâm và chăm sóc liện tục, nhưng bù lại Kavat có khả năng sống sót trên chiến trường cao hơn Sentinels. Kavat nhiểu chủng loại, vóc dáng, màu sắc và hoa văn trên lông.

Mod tri thức

Precept System Priority

Thứ tự ưu tiên sử dụng tri thức (1 là cao nhất và 10 là thấp nhất)

Mod tri thức là những mod sẽ ảnh hưởng đến hành vi của Companions. Có thể gọi chúng là những “kỹ năng” của Companions. Mỗi loại Sentinels và Kubrows có những tri thức đặc biệt không thể sử dụng bởi những loại khác (ví dụ: Sentinel Djinn không thể sử dụng tri thức Vacuum của Sentinel Carrier). Tuy nhiên, cũng có những tri thức riêng thuộc về từng lớp Companions. Tùy vào Companions nhận thu được, người chơi sẽ nhận được nhưng Mod tri thức tương ứng.

Companions sẽ sử dụng những tri thức của chúng theo thứ tự ưu tiên, từ trái sáng phải và từ trên xuống dưới. Các mod tri thức không yêu cầu lắp đúng Polarity trên ô để có thể sử dụng. Mặc dù trên UI của Arsenal chỉ hiển thị 4 tri thức được lắp, Companions vẫn sẽ sử dụng tất cả các tri thức được lắp trên chúng.

Companions sẽ kiểm tra điều kiện kích hoạt tri thức có ưu tiên cao nhất đã đủ hay không, và sẽ sử dụng tri thức đó đến khi điều kiện kích hoạt không còn. Sau đó nó sẽ kiểm tra các tri thức khác theo thứ tự ưu tiên. Companions sẽ tự động dừng tri thức có thứ tự ưu tiên thấp hơn để kích hoạt tri thức có thứ tự ưu tiên cao hơn.[citation needed]

Patch History

Xem thêm

  • Specters, lính clone của người chơi


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.