FANDOM


Comet RoundsMod độc quyền của PvP dành cho súng trường chuyển một lượng sát thương vật lý thành sát thương Impact.

Chỉ số

Rank Converted Damage Cost Conclave
0 5% 2 C1
1 10% 3 C1
2 15% 4 C1
3 20% 5 C1

Cách kiếm

  • Mod này có thế có được khi đạt rank Mistral của Teshin, với giá ReputationLargeBlack‍10,000.

Notes

  • Vì mod này chỉ về sát thương vật lý, vì vậy nó sẽ không ảnh hưởng đến các vũ khí sát thương nguyên tố.
  • Một vũ khí chỉ có một sát thương được chuyển đổi tại một thời điểm khi sử dụng mod đó.

Patch History

See also

Conclave Sigil Black ConclavePvPTeshin

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.