FANDOM


Cloned hoặc Clone Flesh là 1 trong 4 loại cơ bản của Grineer , chiếm đa số quân. Ngoại trừ các thiết bị máy móc và Drahks .Do hậu quả của việc lạm dụng nhân bản vô tính , Cloned Flesh thường rất yếu về sinh lực. Thường phải nhờ đến sự che chở của các loại giáp như Ferrite Armor và Alloy Armor để bù lại

Đặc điểm

- Yếu thế :

- Kháng :

  • Impact (Nghiền)-25%
  • Gas (Khí độc) -50%

Những mục tiêu thuộc loại này

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.