FANDOM


Dojo Tower

Clan Dojo là một căn cứ chính cho một Clan. Một Clan có thể thay đổi và trang trí Dojo của họ bằng cách dùng Resources để xây dựng các phòng và thêm đồ trang trí. Chỉ có một số thành viên của clan mới được phép chỉnh sửa bố cục dojo, nhưng mọi thành viên clan có thể tham gia hỗ trợ cung cấp tài nguyên để xây dựng.

Lợi ích

  • Cho phép clan có thể Research và sau đó mua những công nghệ, vũ khí và trang bị của clan.
  • Có được khả năng trao đổi Mods, PlatinumKeys bằng cách sử dụng Trade System
  • Một nơi để đấu Duel (1 vs 1) , họp ban và các hoạt động nhóm khác.
  • Truy cập được một Obstacle Course (sân chướng ngại vật, còn hiểu là sân parkour) trong Dojo.

Yêu cầu để vào Dojo

Để có thể vào được một Clan Dojo thì người chơi phải chế tạo Clan Key.

DEClan Key

Clan Key

Yêu cầu để Chế tạo
CreditsLarge

Credits

1,500
Morphics

Morphics

1
PolymerBundle

Polymer Bundle

500
Ferrite

Ferrite

500
Thời gian: 12 tiếng
Tức thời:
PlatinumLarge

Platinum

10
Giá Market: N/A Giá Blueprints: N/A

Một khi đã có Key, người chơi có thể vào Dojo bằng cách chọn nó từ Star Chart trong Navigation như một hành tinh. Trước Update 14 thì có thể vào Dojo bằng cách chọn Clan Key từ nút Void Key ở góc trên cùng của màn hình, từ Star Chart, sau Eris hoặc qua Clan Menu, cũng đồng thời ở góc trên cùng của màn hình.

Người chơi sẽ được cho một tùy chọn để vào Dojo như một nhiệm vụ bình thường. Bất cứ ai có một key và được phép host thì có thể mời người khác vào Dojo của clan mình.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.