FANDOM


Clans là một tập hợp những người chơi liên kết với nhau như một nhóm nhưng với quy mô lớn hơn nhiều. Có thể tải về gói Fan Site Kit để giúp các quản lý clan tổ chức website của mình một cách hiệu quả. Gói này bao gồm render, banner và vài thứ khác.

Lợi Ích

Dojo

Bài viết chính: Clan Dojo

Dojo chỉ có thể được truy cập thông qua Clan và là căn cứ chung của toàn bộ thành viên Clan. Dojo còn được trang thiết bị đầy đủ cần thiết cho việc Nghiên CứuTrao Đổi.

Nghiên Cứu (Research)

Bài viết chính: Research

Nghiên cứu có thể được khởi động và đóng góp tài nguyên từ các thành viên tại Dojo. Việc này nhằm mở khóa các bản vẽ đặc biệt không thể kiếm được ở những nơi khác (ngoại trừ mua tại Thị Trường (Market) bằng Platinum).

Trao Đổi (Trading)

Bài viết chính: Trade System

Clan có thể xây dựng Trạm Trao Đổi (Trading Post) tại Dojo của họ để dùng trong việc giao dịch giữa người chơi (sử dụng Hệ Thống Trao Đổi). Điều này cũng có thể được thực hiện bằng cách giữ phím Q và thiết lập cửa hàng trao đổi trong Dojo.

Khu Vực Tối (Dark Sectors)

Bài viết chính: Dark Sectors

Clan có thể sử dụng Phòng Thí Nghiệm Orokin (Orokin Lab) tại Dojo để xây dựng nên Solar Rail, một cây cầu để hướng thẳng đến Dark Sectors và lấy quyền truy cập vào nó.

Bất kỳ Tenno nào sử dụng Solar Rail đều phải trả một lượng thuế (clan-tax) bao gồm credittài nguyên trong lúc làm nhiệm vụ tại Dark Sector. Đổi lại, người chơi sẽ nhận được các boosters trong Dark Sector, mang lại lượng credittài nguyên phong phú. Tính năng Solar Rail hiện không khả dụng.

Gia Nhập / Thành Lập

Create clan

Việc gia nhập Clan phải thông qua thư mời từ quản trị của Clan và người được mời phải đồng ý thư mời.

Có thể tạo Clan riêng bằng cách chọn tab "Communication", sau đấy chọn mục "Clan". Trong đó, chọn "Start your own clan". Clan của bạn sẽ được tạo sau khi bạn nhập tên phù hợp cho nó.

Nếu người chơi là Warlord của clan, trong mục "Communication", "Clan", lựa chọn rời bỏ sẽ khiến cho Clan bị xóa (nhấp vào tên của bạn rồi chọn "Leave").

Bậc Clan (Clan Tier)

Clan được chia theo nhiều bậc khác nhau, mỗi bậc có sự khác biệt về giới hạn số lượng thành viên tối đa. Đồng thời, các bậc cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng tài nguyên cần thiết dùng cho nghiên cứu, cơ chế này được sử dụng để mang lại tính công bằng giữa những clan đông và những clan ít người chơi.

Bậc Clan có thể tăng bậc thông qua việc xây dựng Barracks tại Dojo. Việc tăng bậc Clan phải được hoàn thành theo thứ tự, tăng từng bậc một cho tới bậc cuối cùng.

Theo Update 18, hiện nay có thể giảm bậc của clan, việc này giúp ích cho những clan đã lỡ lên Tier cao hơn nhưng không đủ người chơi để đóng góp tài nguyên vào Clan. Clan không thể bị giảm bậc khi đang có sự kiện trong game diễn ra.

Bảng dưới đây thể hiện từng bậc của Clan, số lượng người chơi tối đa và số lượng Barracks cần thiết cho mỗi bậc.

Bội Số Bậc Clan (Clan Tier Multiplier)

Như đã đề cập ở mục Bậc Clan, mỗi bậc sẽ làm tăng thêm số lượng nguyên liệu dùng cho nghiên cứu, xây dựng và trang trí. Cơ chế này được sử dụng để mang lại tính công bằng giữa những clan đông và những clan ít người chơi.

Để có thể giải thích đơn giản và dễ hiểu hơn thì tạm gọi việc gia tăng nguyên liệu là Bội Số Bậc Clan hoặc Bội Số Bậc. Mỗi bậc cao hơn sẽ được tính bằng việc lấy bậc thấp nhất là Ghost và nhân một số cố định để cho ra giá trị tài nguyên của bậc cao hơn.

Phía dưới đây là danh sách ví dụ cho Bội Số với mỗi bậc. Xem thêm ở Bậc Clan để biết giá trị thực của nó.

 • Ghost Tier - Tất cả các tài nguyên cần thiết cho một nghiên cứu hoặc xây dựng được tính dựa trên bậc này.
 • Shadow Tier - Cần 30,000Credits64 credits để nghiên cứu một món đồ có giá trị gốc là 10,000Credits64.
 • Storm Tier - Cần Ferrite64 6,000 để nguyên cứu một món đồ có giá trị gốc là Ferrite64 600.
 • Mountain Tier - Cần Salvage64 19,500 để nguyên cứu một món đồ có giá trị gốc là Salvage64 650.
 • Moon Tier - Cần Circuits64 50,000 để nguyên cứu một món đồ có giá trị gốc là Circuits64 500.

Liên Minh (Alliance)

AllianceEmblem
Bài viết chính: Alliance

Những clan khác nhau có cùng chung một lý tưởng có thể liên kết với nhau lại để lập nên một liên minh. Một liên minh có thể chứa tối đa 4000 thành viên bất kể số lượng clan đã liên kết. Các clan cùng một Liên Minh có thể cùng chia sẻ Vault và cùng tham gia vào các cuộc tranh chấp ở Dark Sector. Nếu một liên minh thành công trong việc chiếm giữ một Dark Sector, mọi chiến lợi phẩm giành được sẽ được chia đều ra cho mọi clan cùng liên minh đó.

Thứ Bậc và Vai Trò

Clans Rank and Roles

Ranks and Roles

Có 8 thứ bậc trong một clan, thường thì được phân chia bởi quản lý clan và ảnh hưởng trực tiếp đến đặc quyền của các thành viên. Người chơi với quyền Thăng chức (Promote) hoặc Điều hành (Regulator) có thể thay đổi thứ bậc của thành viên khác trong clan thông qua danh sách các thành viên của clan. Sau Update 9 thì Lãnh đạo (Warlord) có thể đổi tên thứ bậc trong Clan.

Người thành lập clan sẽ mang cấp bậc Lãnh đạo (Warlord) và có tất cả mọi quyền hạn của Clan theo mặc định.

Miêu Tả Vai Trò

Bảng dưới đây là những tính năng có thể kích hoạt hoặc thay đổi cho mỗi cấp bậc bởi Lãnh đạo (Warlord).

Thiết Lập Vai Trò Mặc Định

Những vai trò này được để như bảng phía dưới khi mới tạo clan, và có thể được thay đổi bởi Lãnh đạo (Warlord).

Huy hiệu Clan (Clan Emblem)

Bài viết chính: Clan Emblem

Huy Hiệu Clan là một huy hiệu mà người chơi có thể mua tại Market để tạo ra hình ảnh của Logo Clan trên vai của Warframe. Cũng có thể dùng cho SentinelKubrow.

Danh Sách Clan

Có hàng triệu clan đang hoạt động trong Warframe. Một trong số đó được liệt kê tại >đây<, ngay trên Wikia này!

Cấp Clan (Clan Rank)

Từ sau bản Update 20, Octavia's Anthem, Clan đã có cấp.

Điểm Thông Thạo Clan (Clan Affinity) sẽ được gia tăng dựa trên lượng công sức đã bỏ ra để xây dựng Clan. Điểm Thông Thạo này sẽ cống hiến cho cấp Clan và được thưởng như sau:

 • Lần đầu xây dựng:
   - Phòng Oracle (Oracle Room)
   - Các phòng thí nghiệm (Lab)
   - Phòng Thi Đấu (Duelling Room)
   - Khóa Vượt Chướng Ngại (Obstacle Course)
 • Lần đầu xây dựng:
   - Trạm Trao Đổi (Trading Post)
   - Kho Bạc (Treasury) 
   - Đền Danh Dự (Temple of Honor)
 • Hoàn thành một Nghiên Cứu Clan.

Lượng Thông Thạo Clan nhận được từ việc xây Phòng và Trang Trí được liệt kê trên màn hình chọn tương ứng của chúng, tương tự đối với Nghiên Cứu.

Tổng Thông Thạo Clan

Nếu một Clan đã hoàn thành toàn bộ theo bảng trên trước bản Update 20, lượng Điểm Thông Thạo tương ứng sẽ được thêm vào để phù hợp với bản cập nhật mới.

Lễ Thăng Hoa (Ascension Ceremony)

Để thăng cấp, Clan sẽ cần phải bắt đầu buổi Lễ Thăng Hoa tại đồ trang trí Tế Đàn Thăng Hoa (Ascension Altar).

Lượng thành viên yêu cầu để bắt đầu buổi lễ tỉ lệ với Bậc Clan. Buổi Lễ Thăng Hoa kéo dài trong 72 tiếng đồng hồ.

Trong khi buổi lễ đang được tiến hành, các thành viên đã ở trong Clan trong ít nhất số ngày bằng với số cấp (ví dụ: 1 ngày cho cấp 1, 7 ngày cho cấp 7) có thể tương tác với Tế Đàn Thăng Hoa để nhận lượng lớn Endo tương ứng với Cấp Clan.

Một khi buổi Lễ Thăng Hoa kết thúc, Tế Đàn Thăng Hoa sẽ không còn có thể tương tác được và không thể nhận được Endo cho đến buổi lễ kế tiếp.

Mỗi buổi lễ sẽ đưa Clan lên cấp tối đa mà nó có thể đạt được thay vì phải leo từng bước một mỗi buổi lễ. Do đó, những Clan khi lên cấp cần đảm bảo toàn bộ thành viên biết được giới hạn thời gian trước khi bắt đầu Lễ Thăng Hoa.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.