FANDOM


Chilling Globe là một Warframe Augment Mod của Frost làm cho skill Snow Globe có khả năng làm kẻ địch bị đóng băng cứng lại khi đi vào.

Stats

Rank Tỉ lệ đóng băng Thời lượng Capacity tốn Conclave
0 30% 4s 6 C5
1 35% 5s 7 C5
2 40% 6s 8 C8
3 50% 8s 9 C10

Cách lấy

  • Mod này có thể lấy từ việc đạt đến rank General đối với hệ syndicate Steel Meridian, hoặc là rank Genius đối với hệ Cephalon Suda, và dùng ReputationLargeBlack‍25,000 điểm standing để mua.

Chú thích

  • Tỉ lệ đóng băng không bị ảnh hưởng bởi Power Strength.
  • Thời gian đóng băng ảnh hưởng bởi Power Duration.
  • Kẻ địch sẽ bị đóng băng khi bước vào bên trong quả cầu.
    • Kẻ địch đã vào rồi mà không bị đóng băng thì sẽ không dính tỉ lệ đóng băng nữa cho đến khi vào quả cầu mới, hoặc bị đẩy ra rồi vào lại quả cầu cũ.

Lời khuyên

  • Dùng để đối phó với Infested khá hiệu quả, vì quái sẽ luôn lao vào người chơi với tốc độ cao và số lượng đông, và nếu chúng bị đóng băng thì sẽ tạo ra một lớp chắn làm cho đợt quái sau không đi qua được.

Trivia

  • Augment này tạo ra thêm một hiệu ứng giống như cực quang nhỏ xung quanh rìa của quả cầu.

Video minh họa

SyndicateStandingWarframe Augments


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.