Warframe Wiki
Advertisement
Warframe Wiki

Loại Kubrow này sẽ tước vũ khí của kẻ địch và thu nhật chiến lợi phẩm .

Notes

  • Chesa Kubrow là giống Kubrow thứ năm được thêm vào Warframe. Nó lần đầu tiên được nhắc tới trong Devstream 52. Nó là một Kubrow nhặt chiến lợi phẩm, có vai trò giống như Carrier Sentinels.
  • Chesa icon sẽ cho thấy Kubrow đăng giữ vật phẩm trong khi đang đi.
Advertisement