FANDOM
 • Excalibur thi triển Samba Slash.
 • Excalibur thi triển Magnum Mambo.
 • Excalibur thi triển Lead Tango.
 • Excalibur thi triển Automatic Rhumba.

Bullet Dance là mod Stance dùng cho súng kiếm.


Có thể trang bị trên:

*Polarity của vũ khí trùng với Stance.

Combos

Combo Name Button Combination
Samba Slash E200%EEE
Magnum Mambo* E200% Pause EEEE
Lead Tango* E200%RMB+EEEEE
Automatic Rhumba* E200%Downarrow+E250%E250%E300%E75%E
Spinning Uppercut Hold E, Release
Fast Draw Slide + E
Outlaw Rush In Air + E
Vendetta Wall Dash + E
Last Words Knockdowned Enemy + E1600%
Normal   All Targets   Slam/Ragdoll   Proc
 • PS4:     E = Combops4circle   RMB = R2
 • XBOX:  E = B   RMB = RTriggerNotes

 • Đòn đầu tiên của tất cả combo đều là bắn đạn.
 • Cả Samba SlashAutomatic Rhumba có cả combo là bắn đạn.
 • Đạn bắn ra có thể kích hoạt nội tại của Hydroid. Không chắc đây có phải là lỗi hay không, nhưng chắc chắn điều này vô cũng hữu dụng.Tips

 • Để dùng Samba Slash, bấm nhanh E 2 lần trước khi thi triển cả combo.
  • Samba Slash features two rolls on the 3rd & 4th shots, try to line up the reticle to account for this.
 • Khoảng nghĩ giữa combo Magnum Mambo rất nhanh, có khả năng điều đó sẽ làm mất combo.
 • Đạn bắn ra từ các combo, đặc biết từ combo Magnum MamboAutomatic Rhumba, sẽ tăng số hit dựa trên số mục tiêu trúng đạn.Media


 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.