FANDOM


Breach Loader là mod tăng sát thương Puncture b Puncture của shotgun lên 20% mỗi rank và tối đa là 120% tại Rank 5.

Chỉ số

Rank Effect Cost Conclave
0 +20% 6 C8
1 +40% 7 C8
2 +60% 8 C11
3 +80% 9 C14
4 +100% 10 C17
5 +120% 11 C20

Cách kiếm

Ghi chú

  • Có thể kết hợp với FlechetteAccelerated Blast để tăng lên tới 210% sát thương Puncture b Puncture.
  • Phù hợp nhất với Hek vì bản thân nó có sát thương Puncture b Puncture cao.
  • Khi tính toán tổng sát thương thực, một vũ khí sẽ yêu cầu một phần trăm sát thương Puncture bằng 75% của tổng sát thương cơ bản bằng với sát thương thực tăng lên bởi mod ele tiêu chuẩn (tăng sát thương ele tương ứng bằng 90%). Phần trăm sát thương Impact cao hơn 75%, mod này sẽ khả thi hơn trái ngược với mod ele, và ngược lại với giá trị thấp hơn. Tính toán này chỉ liên quan đến sát thương thực, và không đi vào xem xét sát thương nhân lên giáp/thịt tươi/khiên kẻ địch.

Khác

  • Một trong số ít mod mô tả bằng một Warframe với màu sắc phi tiêu chuẩn, trong trường hợp này la Nyx với Immortal skin của nàng.
  • Breechloader mới là đúng chính tả. breech là một bộ phận ở phía sau nòng pháo. breach là một hành động vi phạm hoặc không tuân thủ luật, thỏa thuận, hoặc quy tắc ứng xử; hoặc là khoảng cách của một bức tường, hàng rào, phòng thủ, đặc biệt là thứ được là bởi một đội quân tấn công.

Patch History

See also

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.