FANDOM


Braton Prime
PrimeBraton
Thông tin chung
Chỗ lắp Primary
Loại vũ khí Assault Rifle
Kiểu bắn Auto
Chỉ số
Độ ồn 45.0m
Tốc độ bắn 9.6  đạn/giây
Băng đạn 75 đạn
Đạn dự trữ 375 đạn
Chỉ số cơ bản
Impact wImpact 1.75
Puncture wPuncture 12.25
Slash wSlash 21.0
Khác
Polarities None
Ra mắt tại Update 9.0
Một vũ khí cơ bản của Orokin, Braton Prime có nhiều yếu tố đặc biệt như damage và lượng đạn nhiều hơn so với các phiên bản khác

Braton Prime là một vũ khí từ thời Orokin một phiên bản nâng cấp của Braton. Nó có lượng damage cơ bản và lượng đạn cao hơn so với Braton. Braton Prime có chỉ số Slash b.svg Slash cao hơn nhưng Impact b.svg Impact damage lại thấp hơn Braton. Nhìn chung, Braton Prime là một vũ khí ảo diệu, nó được xem là một lựa chọn đáng giá hơn so với Braton.

Có thể bán với giá 7,500‍ Credits64.

Khu chế tác: Yêu cầu
Credits64
15.000
Barrel
1
Receiver
1
Stock
1
OrokinCell64
10
Thời gian: 12 hrs
Rush: Platinum64 50
Giá MarketIcon Market: N/A Giá Blueprint2 Blueprint: N/A
Drop Locations

Blueprint Lith N3 Uncommon
Lith V3 Common
Axi V6 Common
Meso V1 Uncommon (V)
Axi C2 Common (V)
Axi N1 Common (V)
Barrel Meso G1 Common
Meso S5 Common
Lith A1 Common (V)
Meso N3 Common (V)
Neo A1 Common (V)
Receiver Lith B2 Uncommon
Axi V2 Uncommon (V)
Axi V3 Uncommon (V)
Axi V5 Uncommon (V)
Stock Meso N5 Common
Neo B2 Common
Neo V2 Common
Axi E2 Common
Meso N1 Common (V)
Neo N4 Common (V)
Axi A1 Common (V)

Blueprint Lith N3 Uncommon
Lith V3 Common
Axi V6 Common
Meso V1 Uncommon (V)
Axi C2 Common (V)
Axi N1 Common (V)
Barrel Meso G1 Common
Meso S5 Common
Lith A1 Common (V)
Meso N3 Common (V)
Neo A1 Common (V)
Receiver Lith B2 Uncommon
Axi V2 Uncommon (V)
Axi V3 Uncommon (V)
Axi V5 Uncommon (V)
Stock Meso N5 Common
Neo B2 Common
Neo V2 Common
Axi E2 Common
Meso N1 Common (V)
Neo N4 Common (V)
Axi A1 Common (V)

Blueprint Lith N3 Uncommon
Lith V3 Common
Axi V6 Common
Meso V1 Uncommon (V)
Axi C2 Common (V)
Axi N1 Common (V)
Barrel Meso G1 Common
Meso S5 Common
Lith A1 Common (V)
Meso N3 Common (V)
Neo A1 Common (V)
Receiver Lith B2 Uncommon
Axi V2 Uncommon (V)
Axi V3 Uncommon (V)
Axi V5 Uncommon (V)
Stock Meso N5 Common
Neo B2 Common
Neo V2 Common
Axi E2 Common
Meso N1 Common (V)
Neo N4 Common (V)
Axi A1 Common (V)

Lith/Meso/Neo/Axi refer to Void Relics

Thông tin chung

Vũ khí này gây ra Slash b.svg Slash damage.

Advantages:

Điểm yếu:

 • Impact b.svg Impact damage thấp – không hữu dụng với quái có shields.
 • Tốc độ thay đạn lâu.

So sánh:

 • So sánh với MK1-Braton:
  • Damage cơ bản cao hơn(35.1 vs. 18.0).
   • Impact b.svg Impact damage thấp hơn (1.8 vs. 4.5).
   • Puncture b Puncture damage cao hơn (12.3 vs. 4.5).
   • Slash b.svg Slash damage cao hơn (21.0 vs. 9.0).
  • Tốc độ bắn nhanh hơn(9.6 rounds/s vs. 7.5 rounds/s)
  • Băng đạn nhiều hơn (75 rounds vs. 60 rounds)
  • Tỷ lệ chí mạng nhỉnh hơn(10.0% vs. 8.0%).
  • Tỷ lệ hiệu ứng cao hơn (20.0% vs. 5.0%)
  • Thay đạn lâu hơn (2.2s vs. 2.0s)
  • Chính xác thấp hơn (28.6 vs 40.0)
  • Túi đạn ít hơn (375 vs. 540).
 • So sánh với Braton:
  • Damage cơ bản cao hơn (35.1 vs. 20.0).
   • Impact b.svg Impact damage thấp hơn (1.8 vs. 6.6).
   • Puncture b Puncture damage cao hơn (12.3 vs. 6.6).
   • Slash b.svg Slash damage cao hơn (21.0 vs. 6.8).
  • Tốc độ bắn nhanh hơn (9.6 rounds/s vs. 8.8 rounds/s).
  • Băng đạn nhiều hơn (75 rounds vs. 45 rounds)
  • Thay đạn lâu hơn (2.2s vs. 2.0s)
  • Tỷ lệ hiệu ứng cao hơn (20.0% vs. 5.0%)
  • Túi đạn ít hơn (375 vs. 540).
 • So sánh với Braton Vandal:
  • Damage cơ bản nhỉnh hơn (35.1 vs 35.0)
   • Impact b.svg Impact damage thấp hơn (1.75 vs. 12.3).
   • Puncture b Puncture damage cao hơn (12.3 vs. 1.8).
   • Slash b.svg Slash damage bằng nhau (21.0 vs. 21.0).
  • Tốc độ bắn nhanh hơn (9.6 rounds/s vs. 7.5 rounds/s).
  • Băng đạn nhiều hơn (75 rounds vs. 50 rounds)
  • Tỷ lệ hiệu ứng cao hơn (20.0% vs. 10.0%)
  • Thay đạn lâu hơn (2.2s vs. 1.8s)
  • Độ chính xác thấp hơn (28.6 vs. 33.3)
  • Không có polarity (Braton Vandal có một polarity Madurai Pol).
  • Túi đạn ít hơn (375 vs. 350).

Braton Prime Skins

Xem thêm

 • MK1-Braton, phiên bản đầu tiên của Braton
 • Braton, phiên bản gốc của nó
 • Braton Vandal, phiên bản đặc biệt của Lotus
 • Prime, phiên bản Orokin của vũ khí và Warframe.
WeaponsDamageCompare AllCosmetics