FANDOM


Braton MK-1

MK1-Braton là 1 trong 3 loại vũ khí chính có thể chọn ban đầu cho Tenno có thể nhận được khi làm nhiệm vụ hướng dẫn Vor's Prize. Là loại súng đã lỗi thời của phe Corpus, được phát chẩn cho Tenno mới. Có tính ổn định và tốc độ bắn cao tuy nhiên damage rất thấp so với các súng cùng cấp về sau. Không nên sử dụng quá lâu dài

Có thể mua trực tiếp trong cửa hàng với giá 15000 Credits

Thông tin

Mastery Level : 0 Vũ khí chính Loại súng: Rifles Bắn liên tục
Tốc độ bắn : 7.5 đạn/giây Băng đạn : 60 Tổng số đạn : 540 Thay đạn : 2 giây
Damage Vật lý Impact 4.5 Punture 4.5 Slash 9.0
Tỉ lệ chí mạng : 8% Chí mạng nhận thêm : 1.5 lần
Tỉ lệ xuất hiệu ứng : 5%

:

Đánh giá

Ưu điểm :

  • Chính xác Rất cao , bắn ổn định
  • Băng đạn nhiều
  • Thay đạn khá nhanh

Nhược điểm :

  • Damage quá thấp
  • Tiêu thụ đạn khá nhiều