FANDOM


Blueprint

Blueprints được sử dụng để chế tạo weapons, sentinels, Warframe, skins, helmets, Clan Key, Orokin Reactors, và Orokin Catalysts thay vì mua chúng từ Market bằng Platinum. Tất cả các blueprint đều cần resources, credits và thời gian cần thiết để chế tạo trang bị tại Foundry. Khi một trang bị được hoàn tất chế tạo thì đồng thời blueprint cũng biến mất.

Blueprints có thể kiếm được thông qua nhiều cách khác nhau:

 • Mua tại market bằng credits.
 • Nhận được từ Daily Tribute.
 • Phần thưởng từ việc hoàn thành một vài nhiệm vụ.
 • Nhận được từ việc đánh bại bosses.

Blueprint đã từng rớt thẳng từ việc hạ gục boss nhưng đã thay đổi dau Update 10.3, khiến nó thành phần thưởng của nhiệm vụ. Việc này khiến cho thời gian tìm đồ bị kéo dài ra vì bạn chỉ có thể biết được mình lượm được mảnh gì khi bảng tổng kết xuất hiện.

Mua và sỡ hữu

Chế tạo từ blueprint tốn thời gian hơn so với mua thẳng một món đồ bằng Platinum từ Market. Thường thì bạn phải mua hoặc tìm blueprints, thu thập nguyên liệu và credits để có thể chế tạo, sau đấy phải đợi một thời gian trước khi có thể lấy nó.

Danh sách Blueprints

Edit Tab

Đa số Warframe blueprints có thể mua từ Market bằng Credits. Khi mua bằng cách này Tenno bắt buộc phải kiếm Chassis, Helmet, Systems từ nhiệm vụ Assassination và một số lượng Orokin Cells để chế tạo tại Foundry. Prime Warframe blueprints thường rớt từ Orokin Void và không thể mua từ Market.

Một khi Tenno đã có bluprint và tất cả các bộ phận cần thiết, họ có thể bắt đầu chế tạo Warframe. Việc chế tạo mất 72 giờ và tốn hàng nghìn credits. Chế tạo có thể tăng tốc bằng Platinum6450. Tenno chế tạo Warframe mới cần có túi trang bị dư ra để có thể chứa Warframe mới, có thể mua với giá Platinum6420.

Alternate Helmets

Warframe Alternate Helmets

Đa số các Warframe đều có nhiều loại mũ khác nhau để thay đổi ngoại hình và trong vài trường hợp là thay đổi chỉ số. Helmets có thể mua tại market với giá Platinum6475 hoặc blueprint có thể tìm từ Alerts. Nhà phát hành Digital Extremes khẳng định rằng các loại Helmet từ Alerts hiện nay không còn có thể thay đổi chỉ số nữa; tuy nhiên các loại Helmet vẫn còn chỉ số được đổi tên thành Arcane Helmets.

Một số loại mũ không thể bán.

Prime Warframe Blueprints

Hiện tại có 11 Prime Warframes đã được thêm vào game cà có thể chế tạo bằng blueprints: Ash Prime, Ember Prime, Frost Prime, Loki Prime, Mag Prime, Nova Prime, Nyx Prime, Rhino Prime, Trinity Prime, Saryn Prime, và Volt Prime.

Resource Quantity
Salvage64 Salvage 500
AlloyPlate64 Alloy Plate 350
OrokinCell64 Orokin Cell 1
Neurode64 Neurodes 2
Credits64 Credits 20,000
Build Time 12 hours
Rush Build Platinum64 25

Edit Tab


Tên Giá / Cách tìm Thành phần Giá chế tạo Thời gian chế
Amprex Bản sao từ Clan Research Credits64 25,000 24 giờ
Attica Bản sao từ Clan Research Credits64 20,000 12 giờ
Boltor Credits64 15,000 Credits64 25,000 24 giờ
Burston Credits64 15,000 Credits64 25,000 12 giờ
Buzlok Bản sao từ Clan Research Credits64 30,000 24 giờ
Cernos Credits64 20,000 Credits64 15,000 12 giờ
Dera Bản sao từ Clan Research. Credits64 25,000 24 giờ
Drakgoon Credits64 30,000 Credits64 30,000 24 giờ
Dread Hạ gục Stalker. Credits64 15,000 12 giờ
Flux Rifle Bản sao từ Clan Research Credits64 25,000 24 giờ
Glaxion Bản sao từ Clan Research Credits64 20,000 24 giờ
Gorgon Từ Login Rewards. Credits64 15,000 12 giờ
Grakata Credits64 15,000 Credits64 25,000 24 giờ
Grinlok Bản sao từ Clan Research. Credits64 30,000 24 giờ
Hek Credits64 25,000 Credits64 25,000 24 giờ
Hind Credits64 40,000 Credits64 25,000 24 giờ
Ignis Bản sao từ Clan Research Credits64 30,000 24 giờ
Karak Credits64 30,000 Credits64 30,000 24 giờ
Kohm Credits64 20,000 Credits64 20,000 12 giờ
Lanka Bản sao từ Clan Research. Credits64 30,000 24 giờ
Latron Credits64 20,000 Credits64 20,000 12 giờ
Miter Hạ boss Phobos (Lieutenant Lech KrilCaptain Vor).
 • 1x Miter Barrel
 • 1x Miter Blade
 • 1x Miter Chassis
 • 1x Miter Handle
Credits64 15,000 12 giờ
Ogris Bản sao từ Clan Research Credits64 30,000 24 giờ
Panthera Credits64 20,000 Credits64 20,000 12 giờ
Paris Credits64 20,000 Credits64 15,000 12 giờ
Penta Credits64 30,000 Credits64 25,000 24 giờ
Phage Bản sao từ Clan Research. Credits64 30,000 24 giờ
Snipetron Credits64 20,000 Credits64 20,000 12 giờ
Sobek Credits64 25,000 Credits64 25,000 24 giờ
Soma Credits64 50,000 Credits64 15,000 12 giờ
Supra Bản sao từ Clan Research Credits64 25,000 24 giờ
Synapse Bản sao từ Clan Research Credits64 30,000 24 giờ
Tetra Credits64 30,000 Credits64 30,000 24 giờ
Tiberon Credits64 20,000 Credits64 20,000 12 giờ
Tigris Credits64 40,000 Credits64 25,000 12 giờ
Torid Bản sao từ Clan Research Credits64 30,000 24 giờ
Vectis Credits64 40,000 Credits64 25,000 24 giờ
Vulkar Credits64 20,000 Credits64 20,000 12 giờ

Edit Tab

Tên Giá Market Thành phần Giá chế tạo Thời gian chế tạo
Afuris Credits64 15,000 Credits64 20,000 12 giờ
Akbolto Credits64 15,000 Credits64 30,000 12 giờ
Bolto Credits64 15,000 Credits64 20,000 12 giờ
Bronco Credits64 15,000 Credits64 20,000 12 giờ
Akbronco Credits64 20,000 Credits64 20,000 12 giờ
Furis Credits64 15,000 Credits64 20,000 12 giờ
Kraken Credits64 20,000 Credits64 25,000 24 giờ
Kunai Credits64 15,000 Credits64 15,000 12 giờ
Twin Vipers Credits64 15,000 Credits64 20,000 12 giờ
Viper

Credits64 20,000

Credits64 20,000 12 giờ

Edit Tab

Tên Giá Market Thành phần Giá chế tạo Thời gian chế tạo
Ankyros Credits64 15,000 Credits64 30,000 12 giờ
Bo Credits64 15,000 Credits64 15,000 12 giờ
Ceramic Dagger Alert Reward Credits64 15,000 12 giờ
Cronus Captain Vor
Mercury / Tolstoj
Credits64 15,000 12 giờ
Dark Dagger Alert Reward Credits64 15,000 12 giờ
Dark Sword Alert Reward Credits64 20,000 12 giờ
Dual Ether Credits64 20,000 Credits64 20,000 12 giờ
Dual Heat Swords Credits64 15,000 Credits64 20,000 12 giờ
Dual Skana Credits64 25,000 Credits64 20,000 12 giờ
Dual Zoren Credits64 15,000 Credits64 30,000 12 giờ
Ether Daggers Credits64 20,000 Credits64 20,000 12 giờ
Fang Credits64 20,000 Credits64 20,000 12 giờ
Fragor Credits64 15,000 Credits64 30,000 12 giờ
Furax Credits64 15,000 Credits64 30,000 12 giờ
Glaive Alert Reward Credits64 15,000 12 giờ
Gram Credits64 15,000 Credits64 30,000 12 giờ
Heat Dagger Alert Reward Credits64 15,000 12 giờ
Heat Sword Alert Reward Credits64 20,000 12 giờ
Jaw Sword Alert Reward Credits64 15,000 12 giờ
Kestrel Credits64 20,000 Credits64 15,000 12 giờ
Mire Credits64 15,000 Credits64 20,000 12 giờ
Pangolin Sword Alert Reward Credits64 20,000

12 giờ

Plasma Sword Alert Reward Credits64 20,000 12 giờ
Scindo Credits64 15,000 Credits64 30,000

12 giờ

Skana Credits64 15,000 Credits64 15,000 12 giờ

Edit Tab

Sentinel blueprints có thể mua trong Market bằng credits hoặc researched tại Dojo. Nếu bạn mua Sentinels bằng platinum, nó sẽ có sẵn Orokin Reactor.

Tên Giá Market Thành phần Giá chế tạo Thời gian chế tạo
Carrier Credits64 100,000 Credits64 15,000 24 giờ
Dethcube Credits64 100,000 Credits64 15,000 24 giờ
Diriga Credits64 100,000 Credits64 15,000 24 giờ
Djinn Research Credits64 50,000 Credits64 30,000 24 giờ

(48 giờ Research)

Helios Research Credits64 15,000 Credits64 5,000 24 giờ

(48 giờ Research)

Shade Credits64 100,000 Credits64 15,000 24 giờ
Wyrm Credits64 100,000 Credits64 15,000 24 giờ

Edit Tab

Tên Giá Market Thành phần Giá chế tạo Thời gian chế tạo
Elytron Credits64 40,000 Tìm từ các màn chơi Archwing.
 • 1x Elytron Harness
 • 1x Elytron Systems
 • 1x Elytron Wings
 • 5x Control Module
Credits64 25,000 36 giờ
Itzal Credits64 15,000 Bản mẫu tại Clan Dojo. Credits64 25,000 36 giờ
Odonata Credits64 N/A Nhận được từ Quest Archwing.
 • 1x Odonata Harness
 • 1x Odonata Systems
 • 1x Odonata Wings
 • 1x Orokin Cell
Credits64 25,000 36 giờ
Odonata Prime Credits64 N/A Tìm từ Orokin Void.
 • 1x Odonata Prime Harness
 • 1x Odonata Prime Systems
 • 1x Odonata Prime Wings
 • 1x Orokin Cell
Credits64 25,000 36 giờ

Còn gọi là Arch-gun.Edit Tab

Tên Giá Market Thành phần Giá chế tạo Thời gian chế tạo
Corvas Credits64 35,000
 • 1x Corvas Barrel
 • 1x Corvas Receiver
 • 1x Corvas Stock
 • 2x Argon Crystal
Credits64 45,000 12 giờ
Dual Decurion Credits64 35,000 Credits64 45,000 12 giờ
Fluctus Credits64 15,000 Bản mẫu tại Clan Dojo.
 • 1x Fluctus Barrel
 • 1x Fluctus Limbs
 • 1x Fluctus Stock
 • 2x Argon Crystal
Credits64 15,000 12 giờ
Velocitus Credits64 15,000 Bản mẫu tại Clan Dojo.
 • 1x Velocitus Barrel
 • 1x Velocitus Receiver
 • 1x Velocitus Stock
 • 2x Control Module
Credits64 30,000 12 giờ

Còn gọi là Arch-Melee.Edit Tab

Tên Giá Market Thành phần Giá chế tạo Thời gian chế tạo
Centaur Credits64 35,000 Credits64 25,000 12 giờ
Onorix Credits64 35,000
 • 2x Onorix Blade
 • 1x Onorix Handle
 • 3x Neurodes
Credits64 25,000 12 giờ
Rathbone Credits64 35,000 Credits64 25,000 12 giờ

Edit Tab

Các blueprint dưới đây có thể tìm thấ ở Alerts.

Tên Miêu tả Thành phần Giá chế tạo Thời gian chế tạo
Brokk Hammer Skin Tăng tốc 5%, nhưng giảm thời gian charge 10%. Credits64 30,000 12 giờ
Dagger Axe Skin Thay lưỡi dao của Dual Zoren bằng lưỡi Rubedo. Credits64 20,000 12 giờ
Dagger Axe Skin Thay lưỡi đao của Scindo bằng lưỡi Rubedo. Credits64 15,000 12 giờ
Manticore Hammer Skin Tăng damage nhưng giảm tốc độ. Credits64 30,000 12 giờ

Edit Tab

Một số các vật phẩm sau có thể tìm thấy tại Alerts hoặc Login Rewards. Forma có thể tìm được từ Orokin Void.

Tên Thành phần Giá chế tạo Thời gian chế tạo
Orokin Catalyst Credits64 25,000 24 giờ
Orokin Reactor Credits64 35,000 24 giờ
Forma Credits64 35,000 24 giờ
Clan Key Credits64 1,500 12 giờ

Ngoài lề

 • Tất cả các boss đều rơi bộ phận Warframe trừ Captain Vor và boss ở Phobos (Captian Vor và Lieutenant Lech Kril).

Xem thêm


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.