FANDOM


Các bạn đều đã nhìn thấy 2 loại giáp của Grineer nhận sát thương như thế nào:

Như các bạn thấy ở trên, ta có 2 loại sát thương hiệu quả nhất khi gặp giáp là Corrosive b CorrosiveRadiation b Radiation, nhưng riêng Alloy Armor ta lại vướng vào 1 vấn đề nho nhỏ ở đây:

- Radiation gây thêm 75% sát thương cho lính Grineer hạng nặng, cụ thể là Bombard - thằng này thì các bạn biết rõ rồi.

- Nhưng Corrosive thì lại gây thêm 75% sát thương cho lính Grineer cấp thấp, mà tuy nói cấp thấp nhưng chúng ta đang đề cập tới TẤT CẢ CÁC LOẠI LÍNH HẠNG TRUNG ngoại trừ Elite Lancer, và Heavy Gunner. Không những thế, nó còn trừ giáp, vậy là cũng hiệu quả thậm chí cả với Alloy Armor.

VẬY, TA PHẢI CHỌN LOẠI SÁT THƯƠNG NÀO?

NGHIÊN CỨU

Ta có công thức tính số nhân sát thương:

Dm armor

Với:

  • DM là số nhân sát thương, con số tính được sẽ nhân với sát thương cơ bản để thành sát thương gây ra
  • HM là số nhân từ máu, ở đây thì cả 2 loại Radiation và Corrosive đều là 0
  • AM là số nhân từ Armor, với Radiation thì là 0.75, còn Corrosive là 0 (ta dùng Alloy Armor)
  • AR là phần trăm giảm sát thương tương ứng với trị số Armor, công thức tính:
Sát thương giảm =   Armor chuẩn
300 + Armor chuẩn

Như vậy số nhân sát thương có các công thức tính và trị số khác nhau, tất cả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào AR (vì các con số kia đã có thể xác định sẵn). Nếu dùng công thức trên, ta sẽ tìm ra một lượng Armor thích hợp để cho cả 2 công thức (Radiation và Corrosive) có kết quả bằng nhau, với lượng Armor đó, ta sẽ suy ra cấp độ làm mốc, và chia làm 2 trường hợp:

  • Nếu cấp thấp hơn mốc thì Radiation thắng
  • Nếu cấp cao hơn mốc thì Corrosive thắng

Sau khi tính toán một hồi, ta sẽ rút ra được một giá trị âm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.