FANDOM

Seinz

biệt danh ElsTiny "Seinz" Gà Rù

Bảo quản viên
  • Tôi sống tại Hải Phòng, Việt Nam
  • Tôi sinh ngày tháng 5 25
  • Nghề nghiệp của tôi là Designer / Gamer
  • Tôi là Nam