FANDOM


Bite là mod tăng Critical Chance và Critical Damage của Kubrow.

Stats

Rank Critical Chance Critical Damage Cost Conclave
0 +30% +20% 6 C5
1 +60% +40% 7 C5
2 +90% +60% 8 C7
3 +120% +80% 9 C8
4 +150% +100% 10 C10
5 +180% +120% 11 C12
6 +210% +140% 12 C13
7 +240% +160% 13 C15
8 +270% +180% 14 C17
9 +300% +200% 15 C18
10 +330% +220% 16 C20

Ghi chú

  • Kì lạ là, Bite cho thấy rằng nó gia tăng sát thương cơ bản của Kubrow khi được trang bị. Chưa biết được tính năng là cố ý hay đơn giản chỉ là bug UI .
    • Khi cả hai Bite và Maul được sử dụng cùng một lần sát thương cộng thêm và crit chance/damage cộng thêm của Bite được nhân lên, cho đến 18.49 lần sát thương cơ bản chưa mod mỗi đòn (không-crit).
    • Điều này cho phép gây một sát thương trung bình mỗi cú đánh 51.2173 lần cơ bản (bao gồm cả crit chance và crit dmg).

Khác

  • Trước Hotfix 14.0.7, Bite chỉ có thể có được thông qua transmutation. DE đã tuyên bố rằng việc mod này là mod độc quyền của transmutation là vô tình sau đó đã thêm vào drop table của Feral Kubrow.
  • Bite là phần thưởng của alert 24 giờ vào thứ 2 ngày 8 tháng 9 năm 2014 là một phần của "Back To School" Special Alerts Week.
  • Bite là phần thưởng cho Den of Kubrow Tactical Alert từ 12 giờ trưa ngày 14 tháng 5 đến 2 giờ chiều ngày 18 tháng 5 năm 2015 EDT.

Gallery


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.