FANDOM


Banish LimboBanish
ENERGY
25
KEY
1
Banish
Dời mục tiêu vào trong mặt phẳng kẽ hở, gây thêm sát thương nếu mục tiêu là kẻ địch.
Sức mạnh:250 / 300 / 400 / 500 (sát thương ban đầu)
300 (sát thương kẽ hở)
Thời gian:10 / 15 / 20 / 25 s
Khoảng cách:20 / 25 / 30 / 35 m

 • Limbo đày một đồng minh hoặc kẻ địch trong khoảng 20 / 25 / 30 / 35 mét, đưa nó vào mặt phẳng kẽ hở trong 10 / 15 / 20 / 25 giây.
 • Hiệu ứng lên đồng minh và kẻ địch sẽ khác nhau.

 • Người chơi bị ảnh hưởng bởi Banish có thể rời khỏi mặt phẳng kẽ hở bằng cách thực hiện front rolls (mặc định Shift) hoặc backflips (mặc định RMB + S + Shift)
 • Warframe hồi 2 năng lượng mỗi giây. Hồi năng lượng của kẽ hở là không thay đổi và không thể bị ngừng bằng cách kĩ năng đã channel cũng như aura rút năng lượng của Eximus .
 • Kỹ năng của Warframe có thể xuyên qua kẽ hở ảnh hưởng đến mục tiêu ở phạm vi mặt phẳng khác.
 • Tấn công tầm xa và tấn công cận chiến chỉ áp dụng khi cả đồng minh và mục tiêu của nó đều ở trong kẽ hở. Mặt khác, sát thương vũ khí, Critical Hits, và Status Effects không ảnh hưởng đến cả hai thành phần; hitscan và đường đạn sẽ bay qua sang phạm vi mặt phẳng khác.
 • Người chơi bị Banish sẽ miễn nhiễm với hiệu ứng từ aura của Eximus , môi trường độc hại Infested Hive Status Effects, Grineer Arc Traps và trường lực Magnetic b Magnetic của Sensor Bar , Corpus Laser Barriers, Orokin laser từ Death Orb, và Spy 2.0 laser cảm biến ở bên ngoài kẽ hở. Tuy nhiên, không chống lại được các kĩ năng đặc biệt của các boss, như là hiệu ứng từ khả năng vô hiệu hóa sức mạnh của Nullifier Crewman, Comba, Scrambus, Datalyst, Isolator Bursa, Disrupter DroneStalker.
 • Người chơi bị Banish không thể thực hiện các chức năng tương tác (mặc định X) lên các đối tượng tương tác trong môi trường.
  • Người chơi bị banish vẫn có thể hồi sinh và được hồi sinh vởi người chơi khác ở bên ngoài kẽ hở.
  • Các đồ vật xách bằng tay như (Datamasses, Power Cores, và Void Keys) sẽ bị rơi ra và không thể mang đi được.
 • Người chơi bị banish không thể nhặt được Pickups dưới đất. Tuy nhiên, Carrier Vacuum có thể thu thập đồ ở trên không cho đến khi chủ sở hữu ra khỏi kẽ hở.
 • Người chơi bị banish thường được bao bọc bởi lớp năng lượng màu trắng.
 • Để biết thêm thông tin về các thuộc tính liên quan đến kẽ hỡ, xem bài viết Rift Plane .

 • Kẻ địch bị banish phải chịu Knockdown và nhận thêm sát thương 250 / 300 / 400 / 500 Impact b.svg Impact và thêm sát thương 300 Impact b.svg Impact khi ra hay vào kẽ hở.
  • Sát thương ban đầu ảnh hưởng bởi Power Strength, trong khi sát thương chuyển đổi của kẽ hở thì không.
 • Các kĩ năng của Warframe có thể xuyên qua kẽ hở ảnh hưởng đến mục tiêu ở chiều mặc phẳng khác.
 • Tấn công tầm xa và tấn công cận chiến chỉ áp dụng khi kẻ địch ở trong kẽ hở. Ngoài ra, sát thương vũ khí, Critical Hits, và Status Effects không ảnh hưởng đến cả hai bên; hitscan và đường đạn sẽ bay xuyên qua mặt phẳng không gian khác.
 • Hiệu ứng aura của Eximus bị banish không ảnh hưởng đến người chơi ở bên ngoài kẻ hỡ.
 • Rift Walk khiến cho Limbo vào mặt phẳng kẽ hở, cho phép hắn gây sát thương lên kẻ địch bị banish.
 • Cataclysm khiến cho Limbo và đồng minh của hắn tiến vào mặt phẳng kẽ hở trong khi ở bên trong ảnh hưởng của nó, khiến cho họ có thể gây sát thương lên kẻ địch bị banish ở ngoài Cataclysm.
 • Oxium OspreysVolatile Runners sẽ xông đến va phát nổ bất kể chúng có ở cùng mặt phẳng với mục tiêu dự đính của chúng hay không. Tuy nhiên, vụ nổ chỉ gây sát thương lên kẻ thù thuộc cùng mặt phẳng.
 • Kẻ địch bị banish bề ngoài cũng được bao bọc trong ngọn lửa năng lượng màu trắng.
 • Để biết thêm thông tin về các thuộc tính liên quan đến kẽ hỡ, xem bài viết Rift Plane.

 • Banish không không ảnh hưởng lên các vật thể hoặc Bosses trừ mục tiêu Rescue , ZanukaThe Grustrag Three.
 • Thời gian cast trì hoãn 0.5 giây ảnh hưởng bởi Natural TalentSpeed Drift, trong khi thời gian trì hoãn sau khi cast khoảng 1 giây thì không.
 • Có thể cast lên nhiều mục tiêu và có thể cast lại lên cùng một mục tiêu để kết thúc Banish.
 • Cast Banish là One-Handed Action mà có thể thực hiện được trong khi thực hiện nhiều hành động khác mà không làm gián đoạn chúng, bao gồm reloading, charge, bắn, và maneuvering.

Haven2
Bài viết chính: Haven

HavenWarframe Augment Mod cho Limbo khiến Banish hồi máu cho đồng minh bị thương.

Chỉ số

Rank Health Restored Cost Conclave
0 10% 6 C5
1 15% 7 C5
2 20% 8 C8
3 25% 9 C10

 • Sử dụng Banish để đưa mục tiêu được ưu tiên vào trong Rift Plane. Các mục tiêu đó không thể gây sát thương lên người chơi ở bên ngoài kẽ hở, cho phép tổ đội loại bỏ các kẻ địch xung quanh. Bỏ banish mục tiêu để đánh ngã chúng, giúp giết chúng một cách dễ hơn.
 • Banish một mục tiêu Rescue để bảo vệ hắn/nàng khỏi nguy cơ bị tổn hại trong khi bạn đang tiên về extraction.
 • Khi ở trong Cataclysm với một mục tiêu kẻ địch chủ định, Banish sẽ không làm thay đổi trạng thái mặt phẳng của mục tiêu đó, nó xẽ tiếp tục ở trong Rift Plane. Tuy nhiên, mục tiêu vẫn sẽ bị đánh ngã và nhận sát thương ban đầu của Banish.
 • Có thể sử dụng lên Loki Decoy, Saryn Molt hoặc Chroma Effigy để chúng kháng sát thương đến từ kẻ địch không ở trong Rift Plane.
  • Cũng có thể cast lên Shield Osprey Specters, nó rất hữu ích vì Shield Osprey sẽ thường đi lang thang vào khu vực có các nhóm kẻ địch và chết một cách nhanh chóng, và còn bởi vì liên kết khiên hoạt động xuyên qua mặt phẳng kẽ hở.

Maximization là dạng thử nghiệm xem sự thay đổi giữa các giá trị với lượng mod cao nhất có thể. Để có thể biết được sự khác biệt cuối game.

 • Maximized Power Duration tăng thời gian lên 70.5 giây.
  • Giảm khoảng cách cast xuống 11.9 mét.
 • Maximized Power Efficiency giảm lượng dùng xuống 6.25 năng lượng.
  • Giảm thời gian xuống 10 giây.
 • Maximized Power Range tăng phạm vi cast lên 87.5 mét.
  • Giảm sát thương ban đầu xuống 200.
  • Giảm sát thương của kẽ hở xuống 120.
 • Maximized Power Strength tăng sát thương ban đầu lên 1495.
  • Tăng sát thương kẽ hở lên 897.
  • Tăng lượng dùng lên 38.75 năng lượng.
  • Giảm thời gian xuống 18.125 giây.

See Also

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.