FANDOM


Ballistic Bullseye là một Warframe Augment Mod của Mesa có công dụng làm cho các phát bắn được cường hóa bởi Ballistic Battery khả năng gây hiệu ứng tương tác (Damage_2.0#Status_Effect).

Thông số

Rank Tỉ lệ thêm hiệu ứng tương tác Capacity tốn Conclave
0 25% 6 C5
1 50% 7 C5
2 75% 8 C8
3 100% 9 C10

Cách lấy

  • Đạt đến rank General đối với hệ syndicate Steel Meridian, hoặc rank Exalted đối với hệ Red Veil, và dùng ReputationLargeBlack‍25,000 điểm standing để mua.

Chú thích

  • Tỉ lệ gây hiệu ứng tương tác sẽ được thêm sau khi nổ súng. Tỉ lệ này sẽ dựa vào phần trăm lượng damage đã được tích lũy từ skill Ballistic Battery.
  • Không bị ảnh hưởng bởi Power Strength.
SyndicateStandingWarframe Augments

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.