FANDOM


Với vũ khí cùng tên, xem Ballistica.

Ballista là lính bắn tỉa nữ của Grineer, chúng sử dụng Vulkar để hỗ trợ tầm xa. Tuy bắn chậm, Ballista gây nhiều sát thương hơn, và khó bị bắn trúng hơn

Ghi chú

  • Chúng có chiến thuật giống Lancer dù là lính bắn tỉa.
  • Vulkar gây nhiều sát thương Impact b.svg Impact, phá hủy Shield nhanh chóng. Ngoài ra tuy không thường xuyên, hiệu ứng Slash b.svg Slash sẽ gây nhiều sát thương hơn.
  • Ballista sẽ bắn 3 viên 1 khi nấp ở 1 góc, mỗi viên có sát thương bằng với khi bắn bình thường, điều này khá nguy hiểm.

Chiến thuật

  • Ballista sẽ cố gắng căn di chuyển của bạn trước khi bắn, hãy đi zig zag để tránh bị bắn trúng.
  • Dù chậm, Ballista được coi là gây nhiều phiền toái vì chúng có thể bắn tụt hết Shield dưới 3 phát, và chúng thường đứng độc lập so với các tiểu đội Grineer.
  • Ballista gây nhiều sát thương cho những mục tiêu có ít Armor và nhiều Shield như Excavator

Variants

Drekar Ballista Thông tin chung Thông tin thêm
SeaLabBallista
Tileset Grineer Sealab Codex Scan 5
Vũ khí Vulkar Những đồ khác None
Thông số Mod Fusion Core 0.938%
Organ Shatter 0.938%
Fusion Core 0.563%
Fusion Core 0.031%
Toxic Flight 0.031%
Cloned Flesh 100
Slash b+ Heat b+ Viral b+++ Impact b Gas b‐‐
Ferrite Armor 100
Toxin b+ Puncture b++ Corrosive b+++ Slash b- Blast b-
Exp gốc 200
Cấp độ gốc 1

Kuva Ballista Thông tin chung Thông tin thêm
FortressGrineerFemale
Tileset Grineer Asteroid Fortress Codex Scan 5
Vũ khí Vulkar
Sheev
Những đồ khác None
Thông số Mod 15 Endo 0.938%
Organ Shatter 0.938%
50 Endo 0.281%
Stormbringer 0.281%
80 Endo 0.063%
Cloned Flesh 100
Slash b+ Heat b+ Viral b+++ Impact b Gas b‐‐
Ferrite Armor 100
Toxin b+ Puncture b++ Corrosive b+++ Slash b- Blast b-
Exp gốc 150
Cấp độ gốc 1

Thông tin thêm

Ảnh

  • Grineer Ballista.
  • Ballista trước U8 cầm Snipetron.
  • ballistaChuyển đến warframe ballista


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.